หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์คืออะไร
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์คืออะไร
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ | แชท 15/11/53 โพสต์โดย รักเรียน
คำตอบ
1 จาก 10
ไปดูที่ วิกิพีเดียสิจ้ะ...
พี่ไปดูมาเมื่อกี้..ยาว..ต้องไปอ่านเองจ้ะ
15/11/53 โพสต์โดย tube
2 จาก 10
ในประเทศไทย คือ มหานิกาย ต่อมา เพิ่ม ธรรมยุกตินิกาย ในรัชกาลที่4

ความเป็นมาอย่างย่อ ยังยาวเลยดูที่นี่

http://th.wikipedia.org/wiki/มหานิกาย

(ต้องกอปปี้ไปวางใน URL ทั้งบรรทัดถึง  http://th----->มหานิกาย )
16/11/53 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 10
เป็นพุทธที่มาจากลังกาสมัยสุโขทัย ราวๆ พ.ศ. ๑๒๐๐ ศานาพุทธเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกจริงๆ ก็คือ พ.ศ. ๒๒๐ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มาทางเหนือของพระเทศไทย
16/11/53 โพสต์โดย Darkcoder
4 จาก 10
ขอตอบสั้นๆ นะครับ ปัจจุบันพุทธศาสนา ดั้งเดิมตามต้นแบบตามพระไตรปิฏกเลยก็คือ แบบเถรวาท หรือ หินยาน หรือ สยามวงศ์ หรือ ลังกาวงศ์ (สยามวงศ์ กับ ลังกาวงศ์ แลกเปลี่ยนกันไปมา ไทยส่งไปลังกา เขาเรียก "สยามวงศ์" ต่อมา (และก่อนหน้า) ไทยไปรับมาจากลังกาเลยเรียก "ลังกาวงศ์") >>> ทั้งหมดคือ แบบเถรวาท ไม่ใช่ลัทธิ

- ต่อมาทางจีน ก็แยกออกไปเป็น "มหายาน" เพื่อปรับศาสนาให้เข้ากับตนเอง จะเห็นว่าหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น พระภิกษุใส่กางเกง ใส่เสื้อ เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่นแยกไปเป็น "ชินโต"

-ถ้าเปรียบแล้ว "คาทอลิก" ของ ศาสนาคริส ก็คือ "เถรวาท" ของไทย ศรีลีงกา พม่า ส่วน "โปแตสแตน" ก็เปรียบกับ "มหายาน, ชินโต ฯลฯ

- (ส่วน "มหานิกาย" กับ "ธรรมยุต" ไม่เกี่ยวกับนิกายนะครับ แต่เป็นการแบ่งเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ใน แบบ  "เถรวาท" ของเราเอง คือ "ธรรมยุต" ท่านก็สมาทานอยู่ป่าเป็นนิจ ถือธุดงควัตรเป็นปกติ เช่น สายพระอาจารย์มั่นเป้นต้น ส่วน "มหานิกาย" ก็หนักไปทางศึกษาปริยัต แต่ก็ไม่ห้ามปฏิบัติ ข้อดีคืออยู่ในบ้านเมืองเจอะกิเลสยั่วยุมากมาย เป็นการทดสอบตนเองไปด้วย ส่วนท่านที่อยู่ป่า ไม่ค่อยได้เจอะสิ่งทดสอบแบบในเมืองบางท่านจึงถูกวัวเขาอ่อนขวิดบ่อยๆ
18/11/53 โพสต์โดย ศรีเทวะ
5 จาก 10
ขอย้ำอีกครับว่า...ข้อ ๑ กับข้อ ๒ ไม่เหมือนกันนะครับ หาข้อมูลไม่ยากครับ

๑. "มหานิกาย" คือพระทีอยู่ในเขตบ้าน-เมือง ที่เน้นการศึกษาด้านปริยัต มักเรียกว่า "คามวาสี" ส่วน "ธรรมยุต" หรือ "อรัญวาสี" จะสมาทานอยู่ป่า ถือธุดงค์ เน้นการปฏิบัติ ทั้งสองมีเฉพาะในเมืองไทย เพื่อง่ายในการจัดการ (ทั้ง "มหานิกาย" กับ "ธรรมยุต" อยู่ในแบบลัทธิ "เถรวาท" ครับ)

๒. หินยาน, เถรวาท, สยามวงศ์, ลังกาวงศ์ คือแบบเดียวกันต้นแบบตามพุทธกาล ส่วนที่แยกออกไป คือ มหายาน ชินโต ต่อไปอาจมีปฐมอโศกวงศ์ก็ได้

หมายเหตุ: กรุณาอย่าเอาข้อ ๑ กับ ข้อ ๒ ไปปนกันครับ
21/11/53 โพสต์โดย ศรีเทวะ
6 จาก 10
ถ้าสนใจพุทธศาสนา ควรสนใจศัพท์แสงต่างๆด้วยว่าหมายถึงอะไรกันแน่ จะได้ไม่สับสน
1.พุทธศาสนา ถ้าพูดถึงพระ(ตัวบุคคล)ก็จะมี 2 นิกายหรือ 2 กลุ่ม
  -พระกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า เถรวาท แปลว่า กลุ่มที่ยึดถือคำสอนของพระผู้ใหญ่(พระเถระ) ที่ได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดคำสอนมาจากพระผู้ใหญ่(พระเถระ) รุ่นที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง ยึดถืออย่างเคร่งครัดไม่เปลี่ยนแปลงคัมภีร์คำสอนหรือสร้างคำสอนใดๆเลย คือพระในประเทศศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร บางทีก็เรียกว่านิกายฝ่ายใต้ เพราะอยู่ตอนใต้ของทวีปเอเซีย  
 -พระอีกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า มหายาน เป็นกลุ่มที่นิยมสร้างสรรค์คำสอนคัมภีร์ใหม่ๆปรับเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศและวัฒนธรรมในถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ได้แก่ พระในประเทศธิเบต จีน ญี่ปุ่น บางทีเรียกว่า นิกายฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ทางเหนือ
ทั้งสองกลุ่มตีความคำสอนกว้างแคบแตกต่างกัน ต้องไปศึกษารายละเอียดเอาเอง หรือไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทีท่าพระจันทร์ก็ได้ มีสอนถึงปริญญาเอก
-คำว่า ลังกาวงศ์ นั้น หมายถึง พระสงฆ์กลุ่มเถรวาทที่อยู่ในประเทศศรีลังกา ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นกำเนิดของพระสงฆ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยา ในช่วงที่ประเทศไทยส่งพระสงฆ์ไทยไปศึกษาที่ศรีลังกาแล้วกลับมาเผยแพร่คำสอน จึงเรียกว่า กลุ่มนิกายลังกาวงศ์ คือพระในประเทศไทยเวลานี้นั่นเอง รวมทั้งลาวและเขมร บางทีก็เรียก ลัทธิลังกาวงศ์
-คำว่า ลัทธิ แปลว่า ความเชื่อ ความเห็น ซึ่งไม่น่าจะใช้กับพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ลัทธิ เพราะสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้ พิสูจน์ได้ ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่เลื่อนลอยขาดหลักปฏิบัติ แต่เข้าใจว่าเราใช้พูดแบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องความหมายลึกๆ ที่พูดๆกันว่าลัทธิลังกาวงศ์ก็คือความเห็นแบบพระในสายเถรวาทศรีลังกาอะไรทำนองนั้น
9/2/54 โพสต์โดย konbangpood
7 จาก 10
ประเทศแถบไทย พม่า ลาว เขมร ได้รับคำสอนพระพุทธศาสนามาจากศรีลังกาครับ
5/4/54 โพสต์โดย กันตภณ
8 จาก 10
ก็พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่มาจากลังกา
ของไทยก็มีนะ คือ เถรวาทลัทธิสยามวงศ์ เกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยครับแต่จำไม่ได้ว่ารัชกาลใด
กล่าวกันว่า พระพุทธศาสนาในแถบอินเดีย(ชมพูทวีปอ่ะครับ)เสื่อมลงเพราะ ศาสนาพราหมณ์เข้ามาแทนที่เหมือนเก่า ประเทศไทยเลยจัดคณะสงฆ์ไปทำการสังคยานา ครับ
5/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
ขอตอบสั้นๆมาก นะครับ ปัจจุบันพุทธศาสนา ดั้งเดิมตามต้นแบบตามพระไตรปิฏกเลยก็คือ แบบเถรวาท หรือ หินยาน หรือ สยามวงศ์ หรือ ลังกาวงศ์ (สยามวงศ์ กับ ลังกาวงศ์ แลกเปลี่ยนกันไปมา ไทยส่งไปลังกา เขาเรียก "สยามวงศ์" ต่อมา (และก่อนหน้า) ไทยไปรับมาจากลังกาเลยเรียก "ลังกาวงศ์") >>> ทั้งหมดคือ แบบเถรวาท ไม่ใช่ลัทธิ

- ต่อมาทางจีน ก็แยกออกไปเป็น "มหายาน" เพื่อปรับศาสนาให้เข้ากับตนเอง จะเห็นว่าหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น พระภิกษุใส่กางเกง ใส่เสื้อ เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่นแยกไปเป็น "ชินโต"

-ถ้าเปรียบแล้ว "คาทอลิก" ของ ศาสนาคริส ก็คือ "เถรวาท" ของไทย ศรีลีงกา พม่า ส่วน "โปแตสแตน" ก็เปรียบกับ "มหายาน, ชินโต ฯลฯ

- (ส่วน "มหานิกาย" กับ "ธรรมยุต" ไม่เกี่ยวกับนิกายนะครับ แต่เป็นการแบ่งเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ใน แบบ  "เถรวาท" ของเราเอง คือ "ธรรมยุต" ท่านก็สมาทานอยู่ป่าเป็นนิจ ถือธุดงควัตรเป็นปกติ เช่น สายพระอาจารย์มั่นเป้นต้น ส่วน "มหานิกาย" ก็หนักไปทางศึกษาปริยัต แต่ก็ไม่ห้ามปฏิบัติ ข้อดีคืออยู่ในบ้านเมืองเจอะกิเลสยั่วยุมากมาย เป็นการทดสอบตนเองไปด้วย ส่วนท่านที่อยู่ป่า ไม่ค่อยได้เจอะสิ่งทดสอบแบบในเมืองบางท่านจึงถูกวัวเขาอ่อนขวิดบ่อยๆ ถ้าสนใจพุทธศาสนา ควรสนใจศัพท์แสงต่างๆด้วยว่าหมายถึงอะไรกันแน่ จะได้ไม่สับสน
1.พุทธศาสนา ถ้าพูดถึงพระ(ตัวบุคคล)ก็จะมี 2 นิกายหรือ 2 กลุ่ม
 -พระกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า เถรวาท แปลว่า กลุ่มที่ยึดถือคำสอนของพระผู้ใหญ่(พระเถระ) ที่ได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดคำสอนมาจากพระผู้ใหญ่(พระเถระ) รุ่นที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง ยึดถืออย่างเคร่งครัดไม่เปลี่ยนแปลงคัมภีร์คำสอนหรือสร้างคำสอนใดๆเลย คือพระในประเทศศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร บางทีก็เรียกว่านิกายฝ่ายใต้ เพราะอยู่ตอนใต้ของทวีปเอเซีย  
-พระอีกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า มหายาน เป็นกลุ่มที่นิยมสร้างสรรค์คำสอนคัมภีร์ใหม่ๆปรับเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศและวัฒนธรรมในถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ได้แก่ พระในประเทศธิเบต จีน ญี่ปุ่น บางทีเรียกว่า นิกายฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ทางเหนือ
ทั้งสองกลุ่มตีความคำสอนกว้างแคบแตกต่างกัน ต้องไปศึกษารายละเอียดเอาเอง หรือไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทีท่าพระจันทร์ก็ได้ มีสอนถึงปริญญาเอก
-คำว่า ลังกาวงศ์ นั้น หมายถึง พระสงฆ์กลุ่มเถรวาทที่อยู่ในประเทศศรีลังกา ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นกำเนิดของพระสงฆ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยา ในช่วงที่ประเทศไทยส่งพระสงฆ์ไทยไปศึกษาที่ศรีลังกาแล้วกลับมาเผยแพร่คำสอน จึงเรียกว่า กลุ่มนิกายลังกาวงศ์ คือพระในประเทศไทยเวลานี้นั่นเอง รวมทั้งลาวและเขมร บางทีก็เรียก ลัทธิลังกาวงศ์
-คำว่า ลัทธิ แปลว่า ความเชื่อ ความเห็น ซึ่งไม่น่าจะใช้กับพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ลัทธิ เพราะสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้ พิสูจน์ได้ ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่เลื่อนลอยขาดหลักปฏิบัติ แต่เข้าใจว่าเราใช้พูดแบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องความหมายลึกๆ ที่พูดๆกันว่าลัทธิลังกาวงศ์ก็คือความเห็นแบบพระในสายเถรวาทศรีลังกาอะไรทำนองนั้น
26/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 10
เอิ่มขอแก้ไขข้อมูลของคุณ ยังไม่มีชื่อเล่นนิดนึงนะครับ ศาสนาชินโต เป็นศาสนาดั้งเดิมของญี่ปุ่นน่ะครับ ไม่ใช่พุทธศาสนา พุทธศษสนาในญี่ปุ่นเป็นนิกายมหายาน และเรียกนิกายของตัวเองว่า นิกายเซน(ฌาน)ครับ เถวาทแบบลังกาวงศ์สืบเนื่องมาจากภัยสงครามในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นเหตุให้พระสงฆ์และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาถูกทำลายไปหมดยากจะฟื้นฟู จึงต้องไปนิมนต์พระสงฆ์จากประเทศศรีลังกามาและอัญเชิญพระไตรปิฎกมาด้วยเพื่อฟื้นฟูศาสนาในอยุทธยา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งชื่อว่าเถวาทแบบลังกาวงศ์ ต่อมาศรีลังกาถูกเผ่าทมิฬที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาบุกเข้ายึด ทำให้พุทธาสนาในลังกาถูกทำลายย่อยยับ ครั้นเมื่อขับไล่เผ่าทมิฬออกไปได้สำเหร็จจึงได้นิมนต์พระอยุทธยาไปฟื้นฟูศาสนาในศรีลังกา และเรียกว่า เถวาท สยามวงศ์จนตราบเท่าทุกวันนี้ครับ นี้เป็นข้อมูลแบบหยาบๆนะครับ
17/10/55 โพสต์โดย บุญเกื้อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เหตุผลสนับสนุนการสร้างพระพุทธรูปและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์
ทำไมต้องสนับสนุนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์
พระสงฆ์นิกายลังกาวงศ์นับถือนิกายเถรวาทหรือมหายานครับ
หินยานคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู