หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของ "ประชาชน"
คุณคิดว่าคำว่า "ประชาชน" นั้น หมายถึงอะไร ตีความอย่างกว้าง ๆ ได้ว่าอย่างไรได้บ้าง ในมุมมองของคุณ
การเมือง | สังคม 21/9/51 โพสต์โดย Virusfowl
คำตอบ
1 จาก 5
ประชาชนก็หมายถึงคน...ใช่ป่าว
21/9/51 โพสต์โดย loenktoo...ลุง..ตู่
2 จาก 5
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/

ประชาชน, ประชาราษฎร์ น. พลเมือง, สามัญชนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ พ่อค้า หรือนักบวช
ในความว่า ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน.
21/9/51 โพสต์โดย ป2
3 จาก 5
นอกจากความหมายตามพจนานุกรมตามที่คูรป2ว่าแล้ว  
 เมื่อเร็วๆ นี้  ไปอบรม  วิทยากรเขาบอกว่า  ประชาชน  หมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าจะมีเชื้อชาติอะไรก็ตาม  อย่างถ้าเขาบอกว่า  พี่น้องประชาชนไทยที่รักทั้งหลาย   ก็จะหมายความ  ว่า  พี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติอะไรก็ตาม   แต่ถ้าพูดว่า ราษฎรชาวไทยที่รักทั้งหลาย  แปลว่า  เฉพาะคนในประเทศไทยตอนนี้ที่มีเชื้อขาติไทยเท่านั้น
  ฟังแล้วยังงง ๆ มาจนบัดนี้
21/9/51 โพสต์โดย ป๊าป้า
4 จาก 5
ประชาชน ในความคิดของผม
คิดว่าคือ พลเมือง หรือประชากร ของประเทศหนึ่งๆ ในโลก
ที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้
โดยที่ไม่ผิดค่อหลักกฏหมาย ของประเทศนั้นๆ
หรือไม่เบียดเบียดต่อบุคคลใด
22/9/51 โพสต์โดย วันเวลา
5 จาก 5
บุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ บริเวณ อาณาเขต เป็นส่วนหนึ่งและเป็นตัวขับเคลื่อน ของกฎหมาย ระบบ ระบอบ เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม ทุกอย่างครับ
22/9/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เค้าหมายถึงใคร‏ นี่เป็นเรื่องที่ FW กันมา
ผู้ใดเป็นคนพูดคำว่าว่าการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
อยากรู้ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ ทำอะไรโดนใจประชาชนบ้าง
รัฐบาลคือผู้รับใช้ประชาชน จริงหรือเปล่าครับ
3 กรฎา .... ขอเชิญประชาชน ชาวไทยไปเลือกตั้ง กันนะคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู