หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้ใดเป็นกษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินต์
ข้อมูล 8/5/54 โพสต์โดย nanjung แนน
คำตอบ
1 จาก 5
ร.1-ร.9
8/5/54 โพสต์โดย เจ้าชาeเย็นชา
2 จาก 5
งงกับคำถามคุณครับ
8/5/54 โพสต์โดย temtawon gespetch
3 จาก 5
ก็ยุคที่เราอยู่นี่ไงครับ
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ปัจจุบัน)
8/5/54 โพสต์โดย poonyo
4 จาก 5
ราชวงค์จักกรี
8/5/54 โพสต์โดย bennutw
5 จาก 5
1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
2.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
3.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
5.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
7.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
8.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
9.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15/5/54 โพสต์โดย Besar K-r-i-m
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ย่านผลิตสินค้าสมัยกรุงรัตนโกสินมีที่ใดบ้าง
พระมหาจักรพรรดิ์เป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไรของกรุงอโยธยา
พระมหากษัตริย์พระองค์ใดต่อไปนี้ของกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงครองราชย์สมบัติได้นานหลายปีที่สุด ห้ามเปิดเว็บดูนะครับ วัดความรู้
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เกิดตรงกับพระมหากษัตริย์ไทยองค์ไหน
คุณคิดว่าพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหายไปไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู