หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อวัยะของคนเรามีเท่าไร
อวัยะของคนเรามีเท่าไร
มีอะไรบ้าง
ร่างกาย 22/7/52 โพสต์โดย ความเหงา
คำตอบ
1 จาก 5
จะเอาขนาดนั้นเลยเหลอครับ
22/7/52 โพสต์โดย mr.tk
2 จาก 5
ดูก่อนนะ

หัว หนึ่งละ  ตาสอง หูสอง ปากหนึ่ง จมูกหนึ่ง

ลิ้นหนึ่ง คอหนึ่ง หน้าอกหนึ่ง แขนสอง มือสอง นิ้วมือสิบ

ท้องหนึ่ง อวัยวะเพศหนึ่ง บั้นท้ายหนึ่ง ขาสอง เท้าสอง นิ้วเท้าสิบ

สมองหนึ่ง ไขสันหลังหนึ่ง หลอดลมหนึ่ง หลอดเลือดหนึ่ง

หัวใจหนึ่ง ปอดสอง กระเพาะอาหารหนึ่ง สำไส้เล้กหนึ่ง สำไส้ใหญ่หนึ่ง

ทวารหนักหนึ่ง ม้ามหนึ่ง ตับหนึ่ง ตับอ่อนหนึ่ง ต่อมทอนซิลหนึ่ง

ต่อมไทมัสหนึ่ง ไตสอง ต่อมหมวกไตสอง ถุงน้ำดีหนึ่ง

น้ำน้ำเหลือง ไม่ได้นับอ่านะ


หมดยางเนี่ย  ไปนับเอาเองนะ
22/7/52 โพสต์โดย Hexapod.t2
3 จาก 5
นับถึงหน่วยเชลเลยป่าว
22/7/52 โพสต์โดย samed
4 จาก 5
มีคนบอกว่า..

ผมมี "กึ๋น" ด้วยล่ะ...
22/7/52 โพสต์โดย Winyu444
5 จาก 5
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคาถาแสดงอาการ ๓๒...........ทวัตติงสาการะปาฐะ.....ไว้ว่า.......
    กายของเรานี้แล เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื่องต่ำแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่าง ๆ มีอยู่ในกายนี้
    เกสา ผมทั้งหลาย,โลมา ขนทั้งหลาย, นะขา เล็บทั้งหลาย, ทันตา ฟันทั้งหลาย, ตะโจ หนัง,                มังสัง เนื้อ, นะหารู เอ็นทั้งหลาย, อัฏฐิ กระดูกทั้งหลาย, อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก, วักกัง ม้าม,                   หะทะยัง หัวใจ, ยะกะนัง ตับ, กิโลมะกัง พังผึด, ปิหะกัง ไต, ปัปผาสัง ปอด, อันตัง ไส้ใหญ่,                       อันตะคุณัง ไส้น้อย, อุทะริยัง อาหารใหม่, กะรีสัง อาหารเก่า, ปิตตัง น้ำดี, เสมหัง น้ำเสลด, ปุพโพ น้ำหนอง, โลหิตัง น้ำเลือด, เสโท น้ำเหงื่อ, เมโท น้ำมันข้น, อัสสุ น้ำตา, วะสา น้ำมันเหลว, เขโฬ น้ำลาย, สิงฆาณิกา น้ำมูก, ละสิกา น้ำไขข้อ, มุตตัง น้ำมูต, มัตถะเก มัตถะลุงคัง เยื่อในสมองในกระโหลกศีรษะ,
    กายของเราเป็นอย่างนี้ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล......พอได้ไหมจ๊ะ
30/6/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณอ่านมันได้...หรือไม่
วั น นี้ บ อ ก รั ก แ ม่ กั น ห รื อ ยั ง ค รั บ
วั น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มีเพียง 55 คน ใน 100 คนเท่านั้น ที่สามารถอ่านบทความนี้ได้อย่างสบายๆ
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู