หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขั้นตอนการทำประชาคมหมู่บ้าน
โครงสร้างการทำประชาคมหมู่บ้าน วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
1/10/51 โพสต์โดย ตุ๊
คำตอบ
1 จาก 1
กรมการปกครองได้กำหนดโครงสร้างประชาคมหมู่บ้าน ดังนี้
องค์ประกอบ  ของประชาคมหมู่บ้าน
1.ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.ในหมู่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน 3 คน
2.ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม,ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรก้าวหน้า,ปราชญ์หมู่บ้าน,ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน,พระหรือผู้นำศาสนาที่ชาวบ้านศรัทธา,ครูโรงเรียนในหมู่บ้าน 1 คน,อสม.,อาสาพัมนาชุมชน,อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ลสมาชิก อปพร.,สมาิชิก อบจ.(ถ้ามี),ผู้แทนธุรกิจเอกชนที่อยู่ในหมู่บ้าน,องค์กรเอกชน(ngo) ฯลฯ
จำนวนสมาชิกของประชาคมหมู่บ้าน มีจำนวน 5-10% ของจำนวนประชากร ประธานประชาคมและเลขานุการให้เลือกมาจากประชาชน
ข้อควรระวัง ห้ามมอบผู้ใหญ่บ้านไปจัดตั้งประชาคมมาเอง เนื่องจากผู้แทนประชาคมจะไม่หลากหลายให้อำเภอลงพื้นที่ไปดำเนินการให้ได้ตัวแทนตามองค์ประกอบที่กรมการปกครองกำหนด
9/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เป้าหมายที่สำคัญในหลายๆประการของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนคือ
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ได้แก่อาชีพอะไรบ้าง ?
คำขวัญของประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาคมทางการเมือง หมายถึง
ความเป็นมาก่อนจะเป็นประชาคมอาเซียน ของไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู