หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
???คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง???
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต อบจ สส สว
คุณสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
บ้างก็ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
บ้างก็ว่า 90 วันขึ้นไป

ส่วนตัวต้องการรู้แค่การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ
กฏหมาย | การเมือง | ทะเบียนบ้าน | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 22/11/54 โพสต์โดย miniRaccooniE
คำตอบ
1 จาก 3
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

   ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
   ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
       เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
       อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
       ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
       วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
22/11/54 โพสต์โดย ออมออย
2 จาก 3
คำถาม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ผู้ใหญ่บ้าน)
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ไม่เกินกี่เดือนจึงจะมีสิทธฺเลือกตั้งได้
คำตอบ


สามเดือนนับจนถึงวันเลือกตั้ง
22/11/54 โพสต์โดย ออมออย
3 จาก 3
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส
     มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
     อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
     มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง     เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
     ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว.
         มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
         อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
         มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง  
 

 
         เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
         อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
         ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
         วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 คุณสมบัติผู้เลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
         มีสัญชาติไทย  ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี
         มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เช่น ถ้าเราอาศัยอยู่ใน อบต.  ก็เลือกนายก อบต. กับ ส.อบต.  เช่นกัน  ถ้าอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  ก็เลือก  นายกเทศมนตรี กับ ส.ท.  เป็นต้น
22/11/54 โพสต์โดย อากาศที่บริสุทธิ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
***ใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้าง?
ย้ายที่อยู่ใหม่กี่เดือนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้
จะไปเลือกตั้งกันไหม
คิดอย่างไรเมื่อไปใช้สิทธเลือกตั้งไม่ได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู