หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การสวด นัม มียว โฮ เร็ง เง เคียว มีจุดประสงค์หลักคืออะไร
ศาสนา | ข้อมูล | แชท 14/7/54 โพสต์โดย อยากเป็นคนดี แต่มีเลวติดตัว
คำตอบ
1 จาก 14
เคยท่องตอนเด็ก... เกี่ยวกับอะไรก็อยากรู้ เห็นอาม่ามาบอกให้ท่อง

เราก็ท่อง ตามที่อาม่าใจดีบอก
14/7/54 โพสต์โดย nonglek108
2 จาก 14
นั่นสิเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นก้อเจอบ่อยๆ  ไม่แน่ใจว่าอารมเดียวกับ นโมตัสสะ...หรือป่าว
14/7/54 โพสต์โดย Luuna
3 จาก 14
นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว เป็นศาสนาพุทธค่ะแต่เป็นนิกายมหายานที่ไม่ยึดถือวัตถุเช่นผ้ายัน ก้อนหิน พระพุทธรูปต่างๆ หรืออีกมากมายนัม เมียว โฮเร็งเงเคียวเป็นคำสวดที่มีความหมายที่มีคุณค่าที่ไม่อาจจะอธิบายได้และถ้าคุณต้องการจะศึกษาก็ให้ไปที่สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย
15/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
4 จาก 14
ก็นะโม ตัสสะ น่ะแหละ  ภาษาจีน ญึ่ปุ่น เกาหลี  ไม่มี พยัญชนะ สระ ตัวสะกด  แต่เขียนเป็นตัว ๆ ออกเสียง ความหมาย เลย  ทำให้เวลาถ่ายทอดเสียงพูดจากภาษาอื่นทำใด้ยากมาก ที่จะให้เหมือน  ใด้ก็แค่ใกล้เคียง  นะโม  จึงกลายเป็น นัมเมียว  หรือนำโม(สวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม ของจีน)
15/7/54 โพสต์โดย chyp
5 จาก 14
ความหมายของนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว

"นัม" หมายถึง การอุทิศมอบให้
"เมียว" หมายถึง ทั้งในความหมาย ว่าสมบูรณ์ครบถ้วน และทั้งเร้นลับมหัศจรรย์ หรือเกินกว่าแนวความนึกคิด หรือการสร้างจินตภาพ
"โฮ" หมายถึง ธรรมะหรือกฎ
"เร็งเง" คือ ดอกบัว
"เคียว" คือ พระสูตรหรือคำสอน
ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า "สัทธรรมปุณฑริกสูตร"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิกายนิชิเรนโชชู
นิกายนี้มีสิ่งสักการะบูชาเป็นของตนเรียกว่า โงะฮนซน ซึ่งเป็นดั่งแผนภูมิจำลองธรรมสภาที่ปรากฏในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
จารึกด้วยอักขระจีนโดยมีคำว่า  "นามูเมียวโฮเร็งเงเคียว นิชิเรน"   (นโมสัทธรรมปุณฑริกสูตร นิชิเรน)
อยู่ตรงกลางในลักษณะแนวตั้งรายล้อมด้วยตัวแทนสภาพภูมิชีวิต่างๆ
สี่มุมของโงะฮนซนมีชื่อของท้าวจตุโลกบาลปรากฏอยู่

พระสงฆ์นิชิเรนโชชู ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากพระสงฆ์ นิกายอื่นๆ โดยจะใส่เฉพาะจีวรสีเทาและขาว เท่านั้น

นิชิเรนโชชูไม่มีการบูชาเซ่นสรวงพลีกรรมรูปเคารพ พระพุทธรูป เทพเจ้า เทวดาอารักข์ พระภูมิเจ้าที่ต่างๆ
และเคร่งครัดอย่างยิ่งที่จะไม่ปฏิบัติในศาสนกิจของศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆอีก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมสร้างคุณค่า (Sōka Gakkai โซคา งัคไก)
เป็นองค์การศาสนาพุทธที่ดำเนินโดยฆราวาส ซึ่งได้แยกตัวออกมาจาก พุทธศาสนานิชิเรนโชชู
ก่อตั้งโดย จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ นายกสมาคมโซคา งัคไก ท่านแรก

โดยเชื่อว่าจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้โดยไม่ต้องพึ่งพระสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2553 นี้สมาคมจะมีอายุครบ 80 ปีแล้ว

การปฏิบัติขั้นพื้นฐานของโซกา งัคไค นั้นจะเน้นที่ ศรัทธา ปฏิบัติ และ ศึกษา ศรัทธาก็คือการท่องบทธรรมสารถัต "นัม-เมียว-โฮ-เร็ง-เง-เคียว"
ซึ่งเป็นคำแปลจากภาษาสันสกฤตว่า "นโมสัทธรรมปุณฑริกสูตร"

อย่างไรก็ตามในการสวดมนต์ของ นิชิเรนโชชู และ โซคางัคไก นั้นจะมีข้อแตกต่างกันบางประการ อาทิเช่น
นิชิเรนโชชู นั้นจะมี บทอธิษฐานในใจทั้งหมด 5 บท (5 วาระ) แต่สำหรับ โซคางัคไก จะมีเพียง 4 บท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อแตกต่างระหว่างโซกา งัคไค และ นิชิเรนโชชู

พระรัตนตรัย สำหรับโซคา งัคไก นั้น "พระสงฆ์" หมายถึง ผู้นับถือทุกๆคน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวช ในขณะที่ นิชิเรนโชชู เชื่อว่า พระสงฆ์ ในที่นี้ หมายถึงพระสังฆราชแห่งนิชิเรนโชชู
โซกา งัคไก ปฏิเสธการสืบสายเลือดแห่งธรรมของพระสังฆราชแห่งนิชิเรนโชชู* โซกา งัคไก จะไม่มีนักบวชในการประกอบพิธีกรรม
โงะฮนซน (สิ่งสักการะบูชา) ของโซกา งัคไก ไม่ได้ถูกจารึกโดยพระสังฆราชแห่งนิชิเรนโชชู
โซกา งัคไก นับถือ นายกสมาคมโซคา และ ไดซาขุ อิเคดะ ในฐานะอาจารย์ ในขณะที่นิชิเรนโชชูจะถือว่าอาจาร์ยคือพระสงฆ์เท่านั้น
15/7/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
6 จาก 14
การสวด นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เป็นการฝึกจิตใจให้รู้จักการใช้เวลา เพื่อให้เกิดสมาธิ ปัญญา และจังหวะชีวิตที่ดี
เริ่มจากวันละ 5 นาที และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนได้วันละ 1 ชม.ในกูเกิลมีการพูดถึงปาฏิหารย์ที่ได้จากการท่องพระสูตรนี้มากมาย

สานุศิษย์ในนิกายนิชิเรน และ โซคา งัคไก จะท่องสวดพระสูตรและธรรมสารัตถนี้ทุกเช้าค่ำเป็นหลัก ปฏิบัติพื้นฐาน
โดยเชื่อว่าคือวิธีหนึ่งเดียวในการปลุกธรรมชาติพุทธะที่มีอยู่ในตนให้ตื่น ขึ้น และเป็นการชำระอายตนะทั้ง 6 ให้สะอาดบริสุทธ์
เพื่อจุดหมายในการบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบัน
15/7/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
7 จาก 14
เคยมีคนมาบอกให้สวด แต่ตอนนี้ไม่ได้สวดบทนี้ล่ะ
15/7/54 โพสต์โดย NuaL HappyvevrydaY
8 จาก 14
รู้จักบ้านสวดอยู่เเต่ผมไม่ได้สวด ผมกับเเม่ทะเลาะก็เพราะ บทสวดนี้หละครับ ดีไม่ดีไม่รู้เเต่มาบังคับว่าไม่ต้องไปไหว้พระ ไม่ต้องไปทำบุญ ให้มาสวดมน พอผมไม่ทำก็ว่าผม เเม้งผมจะยึดถือของไทยผมพิดหรอยังมีการมาบอกอีกว่าไม่ต้องไปทำบุญให้เสียเวลาสวดมนต์อยู่บ้านยังได้บุญกว่า สวดมนต์เเม้งดีเเค่กับตัวคนอื่นไม่ดี สู้ออกไปทำบุญ ให้ทานคนนอื่นมีความสุขทุกคนดีกว่ามานั้งสวดแบบนี้ ผมจะจำไว้เลยว่า บทสวดนี้มันทำให้ผมกับเเม่ทะเลาะกัน
27/4/55 โพสต์โดย thesun333
9 จาก 14
การสวด "นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว" เป็นบทสวดย่อ ขอพระไตรปิดก 84000 พระธรรมขัน สวดเพียงแค่คำเดียว ก็มีคุณค่าเท่ากับอ่านพระไตรปิดก 1 ตู้ หรือ 84000  พระธรรมขัน นั่นเอง การปฎิต้อง ทำให้ครบ 3 อย่า คือ ศรัทธา ปฎิบัติ(สวดมนต์และเผยแผ่ธรรมเพื่อสร้างความสุขให้ผู้อื่น) และ ศึกษาธรรม ต้องทำ 3 อย่างนี้ให้ครบ ถ้าให้อธิบาย ก็ไม่จบ ต้อมเข้ามาศึกษาด้วยตัวเอง จึงจะรู้อย่างลึกซึ้ง แล้วคุณจะรู้ว่าธรรมะนี้ มหัศจรรย์อย่างไร และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร ลองดูนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ระวังโดยแอบอ้างนะครับ ขอให้ติดต่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยโดยตรงนะครับ
18/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 14
การจัดพิธีศพ ก็จัดสวดมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย แล้วก็ทำการเผา ส่วนมากก็จะเผากันที่วัดครับ ไม่่ต้องกลัวว่าจะไม่่มี ที่เผาครับเพราะถ้าวัดไหนไม่ให้เผาวัดนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีทาง กฎหมายครับ
18/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 14
การสวด นัม มียว โฮ เร็ง เง เคียว มีจุดประสงค์หลักคืออะไร

ตอบ

เพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขครับ เพื่อให้จังหวะชีวิตของเราสอดคล้องเข้ากับ สกลจักรวาลครับ คุณต้องลองสวดดูครับ จะสังเกตุว่าจังหวะชีวิตของคุณในวะนนั้นจะดีขึ้น จะมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา แต่ขอให้คุณสวดแบบตั้งใจ ไม่สงสัย แล้วคุณจะได้รับคำตอบครับ ถ้าอยากรูอะไรเพิ่ม ติดต่อ ที่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยครับ หรือถ้าต้องการติดต่อทาง face ผมก็ได้ครับ "พลังศรัทธาพลังธรรมนำทาง"ครับ  ยินดีตอบคำถามครับ
18/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 14
จุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้สวดมีความสุข และสามารถดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกัสกลจักรวาล ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ จะได้เข้าใจว่าคำสวดนี้ทำให้เรา มีความสุขได้อย่างไรครับ กรุณาติดต่อสมาคมสร้างคุณค่าโดยตรงนะครับ เพราะผู้ที่เข้าใจ ในความหมายนี้มีเยอะอาจทำให้ได้รับผลเสียมากกว่าผลดีครับ
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่
102/27 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2962-5777
ลองโทรไปนะครับ จะได้เข้าใจและพบกับความสุขมากขึ้น ซึ่งตัวผมเองศรัทธา มา เกือบ 3 ปีแล้วบอกได้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างมากมายครับ
27/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 14
การเปรียบเทียบ 5 ขั้น
   1.คำสอนนอกพุทธศาสนา กับ คำสอนในพุทธศาสนา
   2.คำสอนหินยาน กับ คำสอนมหายาน
   3.คำสอนมหายานชั่วคราว กับ คำสอนมหายานแท้
   4.สัทธรรมปุณฑริกสูตรภาคทฤษฏี กับ ภาคความเป็นจริง
   5.พุทธรรมแห่งการเก็บเกี่ยว กับ พุทธรรมแห่งการหว่านเมล็ด

   เป้าหมายคือการบรรลุถึงสภาพชีวิตพุทธะในร่างกายนี้
   เหมือนจะง่ายแต่ต้องด้วยจิตวิญญาณความอดทนความเมตตาของผู้กล้าแท้จริงเท่านั้น
8/8/56 โพสต์โดย skynetz
14 จาก 14
ในสมาคมสร้างคุณค่าผู้ได้รับโงะฮนซนเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมสนทนาธรรมรายเดือนอย่างน้อย 3 ครั้ง
ก่อนการรับโงะฮนซนผู้ขอรับจะได้รับคำแนะนำไม่ให้เปิดตู้พระถ่ายรูป
ชีวิตของคนเรา เปรียบเหมือนหอรัตนะ และในชีวิตเราก็มีโงะฮนซนอยู่แล้ว
ไม่ต้องให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเกิดความคิดหมิ่นประมาท
9/8/56 โพสต์โดย skynetz
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สวดมนต์แบบญี่ปุ่น
อยากรู้เรื่องย่อของ Reborn ครับ
ชอบดูอินุยาฉะหรอคะ
ชื่อเกาหลี
ลิเคียว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู