หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยเกิดประโยชน์สำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด
ปัญหาทางจิตใจ | สุขภาพจิต 19/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัยเกิดประโยชน์มากต่อเด็ก
ทำให้คุณครูได้รู้ข้อความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่วิจัย
จนกระจ่างแจ้ง
มีผลดีต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่พวกเขา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
19/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 4
การวิจัยคือการหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนา  ถ้าครูมีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ที่จะดูแลช่วยเหลือเด็ก  เป็นประโยชน์ทั้งนั้น  แต่น่าอนาถใจอย่างยิ่งที่ยุคนี้เป็นยุคอัปยศ  คุณธรรมของครูตกต่ำสุดขีด  ครูจ้างย้าย (ให้ อกคศ เจ้ากรรม)  จ้างทำผลงานวิชาการ  จ้างกรรมการตรวจผลงาน สารพัดเรื่องเลวๆ  แล้วจะเอาคุณธรรมอะไรไปสอนเด็ก  เศร้าจริงๆ
19/11/53 โพสต์โดย KapomPeek
3 จาก 4
krukui
การวิจัยในชั้นมีประโยชน์มาก เพราะว่านักเรียนแต่ละคนจะได้การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีคะ
และมีประโยชน์กับครูที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
1/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
การวิจัยในชั้นมีประโยชน์มาก เพราะว่านักเรียนแต่ละคนจะได้การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีคะ
1/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้มือขีดเขียนของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาการด้านภาษาจำเป็นต่อเด็กที่สุดในระดับปฐมวัย เพราะเหตุใด ?
การจัดการประสบการณ์สาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
การผลิตสื่อ ของเล่นเด็กปฐมวัย
ทำไมครูปฐมวัยจำเป็นต้องเรียนวิชาเคลื่อนไหวและจังหวะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู