หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บรรนานุกรมแปลว่าอะไร
บรรนานุกรม
การแปล 9/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ในทางสารนิเทศ บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
คำว่า "บรรณานุกรม" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันคือ รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย
9/12/54 โพสต์โดย kaipop2011
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ยังไม่ชินกับบรรยกาศรอบตัว
บรรยาศการแบบนี้...
ในกูรูมีใครเป็นบรรรักษ์ห้องสมุดบ้าง อยากปรึษาหน่อยครับ
กรมทรัพยากรธรณียกเลิกแจ้งเฝ้าระวังสึนามิ แล้ว
นี่ๆๆๆไครมีโปรเเกรมรันภาษาซี มั่ง ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู