หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เลข บัตร ประ จํา ตัว ประ ขา ขนใช้ทำอะไร
ข้อมูล | เศรษฐกิจ 12/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ยืนยันตัวตน ใช้ยื่น เวลาไปทำงาน ควบคู่ ไปกับ สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้ไรได้หลายอย่าง ใช้ยืนยัน ว่าคุณมีตัว

ตนมั้ง ยังไม่ตายว่างั้นเถอะ หลอกเ่ล่งๆ อย่าคิดมาก คือบัตรประชาชน มีปรโยชน์หลายอย่างอ่ะครับ

ตอนนี้ ร.พ. ผมเห็นเขาเริ่มใช้ให้ผู้ป่วยใช้กันแล้วน่ะครับ ไม่รู้ใช้ทำอ่ะไร แต่ใช้แล้วอ่ะครับ

คือบัตร ประชาชน มันสำคัญ อ่ะครับ พูดง่ายๆ อ่า
12/1/53 โพสต์โดย physicx
2 จาก 4
ใช้สมัครเกมค่ะ

555
3/6/53 โพสต์โดย UnjiHara
3 จาก 4
หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

   ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
   ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
   ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
   ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
   ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณี อื่น ๆ
   ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
   ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
   ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

    หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

   หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมาย ถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

   หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับ ที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

   หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
17/6/53 โพสต์โดย amanita
4 จาก 4
เอาไว้ดูดวงแน่เลย เคยป่าว
29/12/53 โพสต์โดย ลูกตาดำ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีอะไรกับแฟนตอนเป็นประจําเดือนจะท้องไหม
ประจําเดือนขาด ไม่ท้อง
มีเพศสัมพันหลังเป็นประจําเดือน4วัน แต่ตอนผมนอนกับแฟนมีอะไรกัน แต่ยังทำไม่เสร็จ มีโอกาสท้อง ไม ครับ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนเป็นประจําเดือนหนึ่งวันจะท้องไหม
กินยาคุมหลังหมดประจําเดือนหลายวันเป็นอะไรมั่ยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู