หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ
1.บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นควารมผิดและกำหนดโทษ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

2. ในคดีอาญา ต้องสันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

3.ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด
จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

4.บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน


5.ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ภาษาต่างประเทศ | ภาษาอังกฤษ | การแปล 14/11/53 โพสต์โดย ไหมหม่อน
คำตอบ
1 จาก 6
ช่วยแปลให้ครับ :)

1. No person shall be punished unless he has criminal act which the law applicable at the time the action is evidenced Aqua minister guilty and the sentence. And penalties to get down to that person will be heavier than the penalty specified in the law that was applicable at the time the offense did not.

2. In a criminal case must be presumed that the accused Ridge or the defendant not guilty.

3. Prior to the final sentence shows that any person has committed.
Must treat that person as if the offender does not.

4. A person shall be equal before the law and receive equal protection under the law.


5. Men and women have equal rights.
14/11/53 โพสต์โดย PJii'z
2 จาก 6
น้าอ้อนอนไปแล้ว

PJii'z เก่งนี่นา ตบมือแปะ ๆ ให้ แปลทั้งหมดนี้ไ้ด้ภายในไม่ถึงห้านาทีเหรอ?  เอาไปลบหนึ่งนะ
14/11/53 โพสต์โดย sunaruks
3 จาก 6
ต่อท้าย #3

อืมมม... ดูเหมือนว่าเจ้าของกระทู้พอใจกับข้อความที่มาจากเครื่องแปล ที่ PJii'z เอามาแปะ

ฉะนั้นก็คงไม่ต้องแปลอะไรอีก

แต่จะยกตัวอย่างสักข้อนึงก็แล้วกัน ให้เห็นความถูกต้อง และความแตกต่างระหว่างที่เอามาจากเครื่องแปล และที่แปลด้วยสมองและสติปัญญาของคน ที่กล้าพูดว่ารู้จริง

1.บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้
A person shall not be criminally punished unless the act done by such a person and the punishment is defined by the law in force at the time of the doing of such act and the punishment to be inflicted upon the offender shall not be heavier than that provided by the law.


ถ้า PJii'z ว่าง ๆ ก็เข้าไปอ่านในนี้ดูซะหน่อยเป็นไร จะได้พอแยกแยะเป็นบ้าง

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=701e5bc66fe374dc&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D15465689600779538719%26tab%3Dwtmtoa

แต่ถ้าเจ้าของกระทู้พอใจที่มาจากเครื่องแปลก็เลือกได้ตามใจ
15/11/53 โพสต์โดย sunaruks
4 จาก 6
ตามนั้นแหละ
- - -

ถ้ามีคนเอาจากเครื่องแปลมาแปะ ฉันจะไม่ขอบคุณหรอก แต่จะบอกว่า ไม่ต้องเอามาแปะหรอก เพราะมันไม่ช่วยอะไร

แต่ถ้าเจ้าของกระทู้พอใจที่จะใช้ตามไอ้ที่เอามาแปะ ก็ป่วยการที่จะมานั่งแปลให้อีก
15/11/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
5 จาก 6
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามวรรคสาม

Section 30. All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law.
Men and women shall enjoy equal rights.
Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not be permitted.

Measures determined by the State in order to eliminate obstacle to or to promote persons' ability to exercise their rights and liberties as other persons shall not be deemed as unjust discrimination under paragraph three.

มาตรา ๓๒ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

Section 32. No person shall be inflicted with a criminal punishment unless he or she has committed an act which the law in force at the time of commission provides to be an offence and imposes a punishment therefor, and the punishment to be inflicted on such person shall not be heavier than that provided by the law in force at the time of the commission of the offence.

มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

Section 33. The suspect or the accused in a criminal case shall be presumed innocent.
Before the passing of a final judgement convicting a person of having committed an offence, such person shall not be treated as a convict.


หมายเหตุ *ผมไม่ได้แปลเองนะครับ แต่เผื่อว่าเจ้าของกระทู้จำเป็นต้องใช้คำตอบจริงๆ ก็คงเป็นประโยชน์กับเขา

**คัดลอกมาจากเว็บ http://www.learningthai.com/constitution_003.htm
15/11/53 โพสต์โดย Chumpot
6 จาก 6
หุหุ ฉันก็มี

และไอ้ที่แปลมาข้างบนนั้นก็ไม่ได้แต่งกฏหมายเอง ไม่ต้องไปก๊อบจากที่ไหนด้วย
- - -

อย่างข้อที่สองก็คือ..

2. ในคดีอาญา ต้องสันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด
The defendant in a criminal case is presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt.

ลองเทียบกับไอ้ที่ยกจากเครื่องแปลมาแปะซิ
ความจริงก็แปลตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่ฉุน ไม่พอใจ ฉันก็ไม่ทำให้ซะงั้นแหละ
16/11/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โทษของผู้กระทำความผิดทางอาญามีอะไรบ้าง
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลหมายความว่าอย่างไร
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ว่ากระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2 เหตุการณ์ ด่วน
ชะลอ...ร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ลองอ่านก่อนครับ)
จะทำอย่างไรเมื่อโดนว่าจ้างให้ขนของผิดกฎดหมายโดยไม่รู้ตัว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู