หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เจตคติคืออะไร
อารมณ์ | ชีวิต 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
เจตคติ (attitude) คือ การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็นของเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบ และเจตคตินี้สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเรามีเจตคติเชิงบวก ก็จะแสดงออกในลักษณะความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วย อยากทำ อยากปฏิบัติ อยากได้ และอยากใกล้ชิดสิ่งนั้น  แต่หากเรามีเจตคติเชิงลบ ก็จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด ไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากสิ่งเหล่านั้น
30/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 4
ที่ผมเรียนมา 5 ปี
เจตคติ คือคะแนนมาเรียน
มี 20 คะแนนเต็ม ไม่มีหาร เป็นคะแนน สดๆ
ถ้ามาเรียนเต็มรับไป 20 ขาดหักครั้งละ 2  สายครั้งละ 1
30/11/52 โพสต์โดย TrueComp
3 จาก 4
การแสดงออกควารู้สึกในเรื่องต่างๆ
26/6/54 โพสต์โดย SoAlives
4 จาก 4
เจตคติ (Attitude) คือท่าทีของบุคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีทั้งอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดฯ
ขอเสริมอีกตัวด้วยนะครับ
ทัศนคติ (Opinion) คือความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น
สรุปคือ ทัศนคติเป็นเรื่องของความคิดเห็นเท่านั้น
ส่วนเจตคติเป็นทั้งความคิดเห็น ท่าที
อารมณ์ ความรู้สึก ฯ ซึ่งเจตคติถ้าทำซ้ำๆกันจะกลายเป็นพฤติกรรม (Behavior)ครับ
(ใช้ในทางจิตวิทยานะครับ)
13/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จินตนาการ คือ อะไร
จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไร?
คือเรื่องมหัศจรรย์..ที่เราได้พบกัน...
1 วัน ทำอะไร ดี
ความรักคืออะไรใครบอกได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู