หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเกิดหินงอก หินย้อย
ช่วยหน่อยนะค่ะ
วิทยาศาสตร์ 14/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 7
หินงอกเกิดน้ำผุดหรือตาน้ำนำแร่ธาตุขึ้นมาสะสมพอกพูน(งอกขึ้น)
หินย้อยเกิดจากการหยดนำแร่ธาตุขึ้นมาสะสมพอกพูน(งอกลง)
ส่วนมาเป็นจำพวกกัมมถัน
14/11/51 โพสต์โดย ป2
2 จาก 7
หินงอกคือหินที่งอกจากพื้น หินย้อย คือหินที่ย้อยลงมาจากด้านบน เกิดมากโดยเฉพาะภูเขาหินปูน ฝนที่ตกลงมามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ซึ่งละลายในน้ำฝน... กลายเป็นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) ไหลไปตามก้อนหิน.... และทำปฏิกิริยากับแคลเซียมตาร์บอเนต ที่มีอยู่ในหินปูน เกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจน คาร์บอเนต ซี่งไหลไปตามพื้นถนังถ้ำ เมื่อน้ำระเหยหมดก็เหลือตะกอน สะสมเป็นหินงอกหินย้อย....
จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แบบช้าๆ....
14/11/51 โพสต์โดย jekung
3 จาก 7
หินงอกเกิดจากน้ำภายในถ้ำที่มีส่วนผสมของหินปูนหรือตะกอนต่างๆหยดลงมาซ้ำๆกันที่เดิมตลอดเวลาจนเกิดการสะสมของหินปูนจึงทำให้เกิดหินงอกขึ้นมาซึ่งระยะเวลาในการสะสมหินปูนนั้นใช้เวลานานอยู่

มันเกิดจากที่ น้ำมาเจอกับคาร์บอน แล้วกลายเป็นกรดไฮโดรเจนคาร์บอเน็ต แล้วไหลลงมาเจอกับหินปูนซึ่งคือ แคลเซียมคาร์บอเน็ต กลายเปนสารแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอร์เนต ถ้าไหลไปตามเพดานถำจะกลายเปนหินย้อย ถ้าไหลไปตามพื้นถ้ำจะกลายเป็น หินงอก ฟันธง
15/11/51 โพสต์โดย SC
4 จาก 7
ฝนตกลงมาเจอกับกาซบางอย่างในอากาศ (เช่นคาร์บอนไดออกไซด์) จะกลายเป็นกรด
เมื่อฝนกรดไหลผ่านหินบางชนิด (เช่นหินปูน) กรดจะกัดกร่อนหินนั้นให้ละลายไหลไปด้วยกัน
เมื่อผ่านผนังถ้ำ การหยดลงของน้ำที่มีหินปูนละลายอยู่ก็จะเกิดการจับตัว เกิดผลึกใหม่
ทำให้ส่วนที่เกาะตัวสูงขึ้นเป็นหินงอก
ที่จับตัวตกลงมาข้างบนเป็นหินย้อย

ใช้เวลาหลายร้อยหลายพันปี กว่าจะมีขนาดใหญ่และสวยงามครับ
15/11/51 โพสต์โดย maddog
5 จาก 7
แบ่งเป็น3ขั้น
1.เกิดฝนกรด(acid rain) คาร์บอนไดออกไซด์+น้ำ ได้ กรดคาร์บอนิค
2.กรดกัดหิน กรดคาร์บอนิค+หินปูน(แคลเซียมคาร์บอเนต) ได้ แคลเซียมไบคาร์บอเนต (แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต )
3.แคลเซียมไบคาร์บอเนต  ถูกระเหยน้ำออกไป ก็จะได้ แคลเซียมคาร์บอเนตที่จะสะสมเป็นหินงอกหินย้อยต่อไป + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ
16/11/51 โพสต์โดย gAlivEr
6 จาก 7
แบ่งเป็น3ขั้น
1.เกิดฝนกรด(acid rain) คาร์บอนไดออกไซด์+น้ำ ได้ กรดคาร์บอนิค
2.กรดกัดหิน กรดคาร์บอนิค+หินปูน(แคลเซียมคาร์บอเนต) ได้ แคลเซียมไบคาร์บอเนต (แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต )
3.แคลเซียมไบคาร์บอเนต  ถูกระเหยน้ำออกไป ก็จะได้ แคลเซียมคาร์บอเนตที่จะสะสมเป็นหินงอกหินย้อยต่อไป + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ
16/11/51 โพสต์โดย gAlivEr
7 จาก 7
เกิดจาก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมกับ น้ำฝน จะได้กรดคาร์บอนิก
เมื่อมันกระทบหรือตกบนหินปูนแล้วไหลย้อยลงมากลายเป็น หินย้อย
ส่วนที่มันหยดลงพื้นถ้ำก็กลายเป็นหินงอก
19/9/54 โพสต์โดย ปลายฝนค่ะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
ทำไมธาตุคาร์บอนจึงเกิดสารประกอบได้จำนวนมาก
ถ้าใส่ก้อนหินลงไปในแก้วที่มีนํ้าอยู่จะเกิดอะไรขึ็น
ถ้ำมรกตเกิดจากหลุมยุบได้อย่างไร
fibrin คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู