หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
wacc คืออะไร
การเงิน 26/7/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 2
WACC คือ weighted average cost of capitals ครับ
หรือต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน

เช่นสมมติธุรกิจคุณกู้จากสถาบันการเงินต่างกันที่อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน
+หรือแห่งเดียวกันแต่เป็นเงินกู้ระยะยาว กับ โอดี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน
+หรือเป็น บมจ.ชี้ชวนสาธารณชนมาลงทุน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการชี้ชวน เอกสาร ฯลฯ
+ความคาดหวังอัตราผลตอบแทนของนักลงทุนที่มักจะสูงกว่าเขานำไปฝากธนาคาร

ฯลฯ

นำต้นทุนทางการเงินทุกตัวมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ก็จะทราบ wacc ของกิจการครับ

ประโยชน์คือทำให้สามารถวิเคราะหืและบริหารพอร์ตของหนี้สิน( Liabilities )
เช็คความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อสภาวะตลาดเงินตลาดทุนได้

ที่ผมใช้อยู่คือ ใช้เป็น discount rate ของการทำ DCF (discount cash flow)
เพื่อคำนวณหาค่า NPV ของงบลงทุนได้ด้วยครับ

ตอบแบบไม่วิชาการนะครับ
เอาแบบให้เห็นภาพเพื่อไปต่อยอดอีกทีครับ

หวังว่า คงมีคนได้ประโยชน์จากคำตอบนี้บ้างไม่มากก็น้อยครับ
27/7/54 โพสต์โดย ไม่มีสมาชิกชื่อนี้
2 จาก 2
Implementation features, i.e
31/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งของ ที่คุณให้กับแฟนครั้งแรก คืออะไรคับ tq...:/
นิยามความรัก
อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความรัก
สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร
อย่าถือโดยนัย คือ คาดคะเน หมายความว่า อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู