หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อเสนอแนะ ร่าง พรบ ยกฐานะ อบต. เป็น เทศบาลตำบล
การเมือง 30/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เสนอแบบยังให้มี อบต.เหลืออยู่ไหม หรือแค่เปลีย่นชื่อ  เป็น เทศบาลตำบล
มหาดไทยเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง อบต.ทั่วประเไทศเป็นเทศบาลตำบล ทั้งหมด เหมือนครั้งที่มีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี 2542 แต่แตกกันที่สุขาภิบาลเดิมมีโครงสร้างการบริหารงานขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเลยต้องมีการจัดตั้งสุขาภิบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ เลย แต่ในกรณีของ อบต.เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญลดจำนวนสมาชิก อบต.ลงจากหมู่บ้านละ 2 คน เหลือ สมาชิกสภาเทศบาลเพียง 6 คน ทั้งเทศบาล **ในความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับต่อไป พวกเราชาวท้องถิิ่นจะได้มีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ต้องรอทำเรื่องยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทีละแห่งๆ ออก กฎหมายมายกฐานะพร้อมกันเลย ครับ ตำแหน่ง ท่านปลัีดระดับ 8 ผอ.ระดับ 8 คงอยู่ไม่ไกลแล้ว ดีจริงๆ ครับไม่ต้องอาศัยนักการเมืองท้องถิ่น ในการยกฐานะ เพราะบางแห่ง ส.อบต.หรือนายก อบต.ท่านก็ไม่เห็นด้วย ดังนั้นสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นเป็นหัวข้อเสวนาในการประชุมสัมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. - 1 ส.ค.55 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาได้แสดงความจำนงเข้าอบรมโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์นี้แล้วเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะติดต่อท่านกลับไป
30/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทศบาลตําบลปรเทศไทยมีเท่าไร
เทศบาลในประเทศไทยมีกี่แห่ง ตำบล เมือง นคร อย่างละกี่แห่งครับ
เทศบาลตำบลดีอย่างไร
นครปฐมมีกี่เขต มีกี่อำเภอ มีอำเภออะไรบ้าง
อำเภอศรีราชามีกี่หมู่บ้านครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู