หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การระเหยคืออะไร
เคมี | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
การระเหย (Evaporation) คือ กระบวนการที่ของเหลว เช่น น้ำเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือดก็ได้
21/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 6
การระเหย-การเปลี่ยนสถานะ จาก- ของเหลว เป็น แก๊ส  เช่น น้ำ--ไอน้ำ
การระเหิด-การเปลี่ยนสถานะ จาก -ของแข็ง เป้น แก๊ส เช่น ลูกเหม็น--แก๊ส
การหลอมเหลว-การเปลี่ยนสถานะ จาก -ของแข็ง เป็น ของเหลว เช่น ช๊อกโกแลตแข็ง--ช๊อกโกแล๊ตเหลว
การแข็งตัว-การเปลี่ยนสถานะ จาก -ขอเงหลว เป็น ของแข็ง เช่น น้ำตาเทียนเหลว--น้ำตาเทียนแข็ง ค่า
26/12/52 โพสต์โดย ฮอลล์
3 จาก 6
สมบัติเกี่ยวกับการระเหยของของเหลว

     การระเหยเป็นการเปลี่ยนสถานะของเหลวกลายเป็นไออย่างช้า ๆ การระเหยเกิดขึ้นได้ทุกอุณหภูมิ การระเหยเกิดจากโมเลกุล ของของเหลวอยู่ชิดกัน เมื่อโมเลกุลของเคลื่อนที่จะเกิดการชนกัน และมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่กัน ทำให้บางโมเลกุลได้รับ พลังงานเพิ่มขึ้น บางโมเลกุลมีพลังงานลดลง ถ้้าโมเลกุลที่อยู่ผิวหน้าของของเหลวมีพลังงานสูงพอ ที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุล ก็จะหลุดออกไปและอยู่ในสถานะก๊าซ ระหว่างที่ของเหลวระเหย โมเลกุลที่ระเหยเป็นไอจะมีพลังงานสูง โมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีพลังงานจลน์น้อย เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของของเหลวจะลดลง ดังนั้นของเหลวจึงดูดความร้อนจาก สิ่งแวดล้อมเข้าไปชดเชย ฉะนั้นการระเหยเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย
การระเหยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
1. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง ของเหลวระเหยได้เร็ว อุณหภูมิต่ำ ระเหยจะช้า
2. พื้นที่ผิวของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก จะระเหยได้ยากกว่าของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลน้อย
3. ชนิดของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก จะระเหยได้ยากกว่าของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลน้อย
4. ความดันบรรยากาศ ถ้าความดันบรรยากาศต่ำ ของเหลวจะระเหยได้ดี
4/3/53 โพสต์โดย Mickey lovely
4 จาก 6
คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเฉพาะผิวบนโดยไม่ไดเดือด
19/10/53 โพสต์โดย เด็กเมืองตรัง
5 จาก 6
คือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซเฉพาะผิวบนโดยไม่ได้เดือด
19/10/53 โพสต์โดย เด็กเมืองตรัง
6 จาก 6
การระเหิด และ การระเหย ผิวหน้าของสารเหมือนกันไหมค่ะ
30/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมซอย หอม แล้วแสบตา
พันธุกรรมคืออะไร
ผงตะไบเหล็ก คืออะไร
อะไรบ้างที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
อสุจิคือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู