หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อภิปรายและสรุปผลหมายถึง
รายงาน 29/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การอภิปรายผลการทดลอง ก็คือเป็นการอภิปรายการทดลองว่า เราได้ทำการทดลอง อะไร ใช้อะไรทดลองกับอะไร ยัง ไง แล้วได้ ผลยังไงออกมาบ้าง ในแต่ละขึ้นตอนการทดลอง ก็เป็นการอภิปรายผลออกมา

อภิปราย ก่อน แล้วจึงนำมาสรุป

ส่วนการสรุปผล เป็นการสรุปผลการทดลองว่าผลออกมาเป็นเช่นไร จากที่ตั้งสมมุติฐานไว้
ก็คือดูจากสมมติฐาน แล้วเอาผลการทดลองมาสรุปว่า ผลออกมาแบบนี้ แล้วเป็น ไปตามสมมติฐานหรือไม่อย่างไร
29/9/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
อภิปราย คือ การนำการทำงานทั้งหมดมาอธิบายและประมวลว่าการทำงานของเราเป็นอย่างไร ดีหรือแย่ กระบวนการต่างๆเหมาะสมหรือไม่ หรือผลที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดเพราะปัจจัยใดบ้างจึงทำให้ผลไม่เป็นดังทฤษฎี

ส่วนการสรุปผล คือการพูดถึงการทำงานและผลที่ออกมาเท่านั้น ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไร จะไม่มีการวิจารณ์การทำงานและคาดเดาเหตุผลแต่อย่างไร สิ่งที่จะกล่าวถึงในการสรุปผลจึงควรเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์เห็นจริงได้ มีหลักฐานรองรับ
20/1/56 โพสต์โดย nare.chan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โพล ความคิดเห็นของคน ไทยหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมและการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ถ้า เฉลิม อยู่บำรุง เป็นนายกอ่ะ พี่น้องว่าไงกันอ่ะครับ...555+
มาร์คทำดี และหวังผลประโยชน์
ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่หมายถึง
นายกคุยกับคนเสื้อแดงสรุป
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู