หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
งบต้นทุนสินค้าขาย
                        1มกราคม 2545                         31 ธันวาคม 2545
วัตถุดิบ                      7200                                        8300
สินค้าสำเร็จรูป          15000                                      17500
ซื้อวัตถุดิบ                                                                 58700
ค่าแรงทางตรง                                                            67500
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                12000
ค่าแสงสว่างและกำลังไฟ                                             23000
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร                                              10000
ค่าเสื่อมราคา-อาคารโรงงาน                                         25000
ค่าแรงทางอ้อม                                                            45000
ทำ 1.งบต้นทุนผลิต
    2.งบต้นทุนสินค้าขาย
ให้ทำได้ช่วยรบกวนช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตราสารหนี้ | เงินตราต่างประเทศ 27/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ธุรกิจ MLM กับบริษัท Longderse
เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ
มี สคบ ยื่นยัน แล้วพึ่งเปิดทำการได้เพียง 1 ปี 3 เดือน
กับ ID 15xxx คน และแผนการตลาดแบบ Binary
- มีระบบ Roll up
- มีระบบ Autoship
- มีระบบสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
- มี Website Support ให้รายบุคคล (ฟรีนะ)
- จ่ายผลตอบเเทนเป็นรายสัปดาห์
- สังคมภายในเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน

รับประกัน ว่ามีโอกาสสำเร็จกับธุรกิจ สูง เพราะยังคงเป็นต้นสาย
   
ถ้าเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอข้อมูลการทำงาน
เชื่อว่าท่านต้องสนใจทำธุรกิจกับเราอย่างแน่นอน
สนใจโทร 080-1066608 หรือ http://cygnuz.igetweb.com/
27/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 4
งบต้นทุนการผลิต
               วัตถุดิบต้นงวด
     บวก    วัตถุดิบปลายงวด
               ซื้อวัตถุดิบ
     บวก     ค่าแรงงานทางตรง
     บวก    ค่าใช้จ่ายในการผลิต
     =    สินค้าที่ผลิตในงวดปัจจุบัน


งบต้นทุนขาย
         สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด
บวก    สินค้าที่ผลิตในงวดปัจจุบัน
หัก      สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด
=        สินค้าสำเร็จรูปงวดปัจจุบัน

ไม่แน่ใจนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าจำได้เท่านี้นะคะ........เรียนมานานแล้วอาจจะลืมบ้างอย่าว่ากันนะคะ
27/8/53 โพสต์โดย ผู้มีคำถาม
3 จาก 4
งบต้นทุนผลิต

วัตถุดิบต้นงวด                         7,200
บวก  ซื้อวัตถุดิบ                     58,700        
หัก    วัตถุดิบปลายงวด           (8,300)
วัตถุดิบสุทธิ (ใช้ระหว่างงวด)                          57,600
ค่าแรงงานทางตรง                                        67,500
ค่าใช้จ่ายในการผลิต :
  - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          12,000
  - ค่าแสงสว่าง                         23,000
  - ค่าแรงทางอ้อม                     45,000
  - ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร        10,000
  - ค่าเสื่อมราคา อาคาร             25,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต                                115,000

รวมต้นทุนการผลิต                                        240,100
27/8/53 โพสต์โดย kanok_7767
4 จาก 4
งบต้นทุนสินค้าขาย

สินค้าสำเร็จรูป ต้นงวด                  15,000

บวก ต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จ          240,100

รวมต้นทุนขาย                            255,100

หัก สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด        (17,500)

รวมต้นทุนขายสุทธิ                     237,600
27/8/53 โพสต์โดย kanok_7767
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กำไรของสินค้ามากว่า 1.5 เท่าของราคาต้นทุนอยู่ 50 วิชาสถิติ
ต้นทุนการผลิตสินค้า รายรับ กำไร หมายถึง
มาดูความเห็นของรองประธานสภาอุตสาหกรรมกัน
มีเรื่องจะเล่าไห้ฟัง ผลกระทบจาก ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น มาดูกัน จะจะ
ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู