หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บุคลากร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
บุคลากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 11/5/53 โพสต์โดย อภิชญา การะพฤกษ์
คำตอบ
1 จาก 1
บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้

1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน

3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้

4. ผู้ใช้ (User)

คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ
11/5/53 โพสต์โดย kiezxii
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บุคลากรคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ
การตัดสินใจในชีวิตประจำวันมีกี่ประเภท
พัฒนางานสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างไร
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร
บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการบริหารจริงหรือไม่ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู