หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สฬายตนะ แปลว่าอะไร
การแปล 30/7/54 โพสต์โดย วิว 036
คำตอบ
1 จาก 4
ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่านะครับ

อายตนะ (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่างคือ
1.อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก
2.อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น

อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา
30/7/54 โพสต์โดย บ่าวเวียงจันท์
2 จาก 4
หมายถึงอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ครับ
30/7/54 โพสต์โดย batman2011
3 จาก 4
ประสาทสัมผัส 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือ เรียกรวมกันว่า อายตนะภายใน  ซึ่งเป็นช่องทาง ให้อายตนะภายนอกมากระทบ ส่วนอายตนะภายนอกมีผู้อธิบายไว้แล้วข้างต้น
7/8/54 โพสต์โดย แมวน้ำ และ แพนกวิ้น
4 จาก 4
สฬายตนะ หมายถึง อวัยวะทุกส่วนของร่างกายครับ
ตั้งแต่ นะขา โรมา ตะโจ ............. ไปจนหมดทุกส่วนครับ

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

แต่เพราะอวิชชานั่นแลดับด้วยวิราคะไม่มีส่วนเหลือ จึงดับสังขารได้
เพราะสังขารดับ จึงดับวิญญาณได้
เพราะวิญญาณดับ จึงดับนามรูปได้
เพราะนามรูปดับ จึงดับสฬายตนะได้
เพราะสฬายตนะดับ จึงดับผัสสะได้
เพราะผัสสะดับ จึงดับเวทนาได้
เพราะเวทนาดับ จึงดับตัณหาได้
เพราะตัณหาดับ จึงดับอุปาทานได้
เพราะอุปาทานดับ จึงดับภพได้
เพราะภพดับ จึงดับชาติได้


เพราะชาติดับ จึงดับชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ได้
4/3/55 โพสต์โดย เอสหมัดไฟ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โรงเรียนกิฬามีที่ไหนบ้าง
ใครอ่านนิยายของฬีฬาบ้าง ชอบเรื่องไหนมากที่สุด
เตะบอลกันไหม..
...เบญจศีล หรือ ปัญจสีล แปลว่า ศีล 5 คุณ รักษาได้กี่ข้อ ....
พาราดิสแปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู