หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัดส่วน หมายถึงอะไรคะ
สัดส่วน หมายถึง
สัดส่วน 8/7/51 โพสต์โดย Aun
คำตอบ
1 จาก 3
สัดส่วน  น. ส่วนผสมของสิ่งต่าง ๆ ตามอัตราที่กําหนด เช่น ในการผสม
ปูนโบกฝาผนังจะใช้ซีเมนต์ ทราย และปูนขาว ตามสัดส่วน
๓ : ๒ : ๑; (คณิต) การเท่ากันของ ๒ อัตราส่วน หมายความว่า  
อัตราส่วนของปริมาณที่ ๑ ต่อปริมาณที่ ๒ เท่ากับอัตราส่วนของ
ปริมาณที่ ๓ ต่อปริมาณที่ ๔ เช่น ๑ กิโลกรัม, ๒ กิโลกรัม; ๑๐๐  
บาท, ๒๐๐ บาท ได้ชื่อว่าเป็นสัดส่วนกันก็เพราะ ๑ กิโลกรัม ๒  
กิโลกรัม = ๑๒ = ๑๐๐ บาท๒๐๐ บาท = ๑๒ ? ๑ กิโลกรัม :  
๒ กิโลกรัม = ๑๐๐ บาท : ๒๐๐ บาท.). (อ. proportion)
9/7/51 โพสต์โดย naruto69
2 จาก 3
รูปร่าง เช่น 34-24-35 อ่ะคับ

แต่ผมชอบ 33-24-36 อ่ะคับ อิอิ
10/7/51 โพสต์โดย 007CJ
3 จาก 3
ทรวดทรงองเอวไงครับฮา
13/7/51 โพสต์โดย win
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้า 5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y
วิธีแก้ปัญหาก้นใหญ่
Metabolism หมายถึงอะไร
เวลามองผู้หญิงคุณจะมองส่วนไหนเป็นอย่างแรก
{(x,y)EAxA/y=2x}และa={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}จงหา Dและ R
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู