หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อํานาจนิติบัญญัติ มีหน้าที่อะไรบ้าง
กฏหมาย 28/2/54 โพสต์โดย Tangmo501
คำตอบ
1 จาก 3
ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายครับ
28/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
มีหน้าที่ออกกฎหมายใช้บังคับประเทศ
รัฐสภาจึงมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าพฤติกรรมใด
ของบุคคลในสังคมควรจะเป็นความผิดและมีความผิดสถานใด มีอัตราโทษอย่างใด

อำนาจหน้าที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  

             1) อำนาจในการตรากฎหมาย
             2) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
             3) การให้ความเห็นชอบ
             4) การตั้งคณะกรรมาธิการ
             5) การอนุมัติงบประมาณ
10/3/54 โพสต์โดย LeeRay
3 จาก 3
กฏหมาย
27/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อํานาจอธิปไตยกับประชาธิิปไตยมีความสัมพันธ์อย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครอง
ประวัติประเทศมหาอํานาจของโลกมีกี่ประเทศ
ประเทศมหาอํานาจ ของไทย มีประเทศอะไรบ้าง
คุณคิดว่า ตัวแทนของคุณ (ส.ส.) ทำหน้าที่ได้ตามอุดมการณ์ของคุณและตอบสนองได้ เพียงพอหรือยัง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู