หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โจทย์ ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แท่นพิมพ์ A ผลิตธนบัตรได้นาทีละ 75 ใบ และแท่นพิมพ์ B ผลิตได้นาทีละ 155 ใบ ถ้าแท่นพิมพ์ B เริ่มทำงานเมื่อแท่นพิมพ์ A ผลิตธนบัตรออกมาได้แล้ว 2600 ใบ อยากทราบว่านับตั้งแต่เวลาที่แท่นพิมพ์ B เริ่มทำงาน นานเท่าใดธนบัตรที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ทั้งสองจึงจะเท่ากัน
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 8/2/54 โพสต์โดย Machigan
คำตอบ
1 จาก 3
อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับ ไม่ได้จริง ๆ ครับ...
8/2/54 โพสต์โดย Sup_File2529
2 จาก 3
สมมุติว่าจำนวนธนบัตรที่พิมพ์ได้เท่ากันที่เวลา = t (นับจากแท่นพิมพ์ B ทำงาน)

แท่นพิมพ์ B พิมพ์ได้ 155 ใบ/นาที
ดังนั้น เวลา t จะพิมพ์ได้ = 155t ........................................1)

แท่นพิมพ์ A พิมพ์ได้  = 75 ใบ/นาที
ดังนั้น ช่วงเวลา t นาที จะพิมพ์ได้ = 75t ใบ
แต่แท่นพิมพ์ A พิมพ์ไว้ก่อนแล้ว 2600 ใบ
ดังนั้นที่เวลา t แท่นพิมพ์ A จะพิมพ์ได้ 2600 + 75t ..............2)

1) = 2)
155t = 2600 + 75t
(155-75)t = 2600
80t = 2600
t = 2600/80
t = 65/2 = 32.5 นาที
8/2/54 โพสต์โดย freebird
3 จาก 3
จากประโยค "นานเท่าใดธนบัตรที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ทั้งสองจึงจะเท่ากัน" แล้วมันเท่ากันที่ กี่ใบ --> ยังไม่ทราบ ให้เป็น x ใบ ไปก่อน
แสดงว่า เครื่องพิมพ์ A ต้องพิมพ์อีก x-2600 ใบ ซึ่งต้องใช้เวลา (x-2600)/75 นาที
ด้วยเวลาที่เท่ากัน เครื่องพิมพ์ B ซึ่งพิมพ์ด้วยความเร็ว 155 ใบต่อนาที ก็จะพิมพ์ออกมาได้ 155(x-2600)/75 ใบ
ดูดี ๆ นะครับ เครื่องพิมพ์ A พิมพ์ออกมาได้ x ใบ เครื่องพิมพ์ B พิมพ์ออกมาได้ 155(x-2600)/75 ใบ ซึ่งโจทย์บอกว่ามันเท่ากัน

ตั้งเป็นสมการได้ว่า                                                                                              x    =    155 (x-2600) /75
ย้ายข้าง 75 ซึ่งหารอยู่ฝั่งขวาให้มีคูณที่ฝั่งซ้าย กลายเป็น                                      75x    =    155 (x-2600)
นำ 155 คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บ                                                                   75x    =     155x - 155(2600)
ย้าย 155(2600) ซึ่งลบอยู่จากฝั่งขวาให้มาบวกฝั่งซ้าย ได้                155(2600) + 75x    =    155x
ย้าย 75x ที่บวกอยู่ฝั่งซ้ายให้มาลบที่ฝั่งขวา                                                155(2600)  =     155x-75x
ฝั่งขวาลบกัน                                                                                          155(2600)  =     80x
ย้าย 80 ซึ่งคูณอยู่ฝั่งขวาให้มาหารฝั่งซ้าย                                         155(2600) / 80    =     x
คำนวณฝั่งซ้าย                                                                                     5037.5          =     x       แปลว่าธนบัตรออกมาจากแต่ละเครื่องเป็นจำนวน 5037 ใบครึ่ง
แท่นพิมพ์ B ใช้อัตราเร็ว 155 ใบต่อนาที แสดงว่าเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ จึงเท่ากับ 5037.5 / 155 = 32.5 นาที ครับ

ด้วยความนับถือ
นายอบอุ่น ^^
17/3/54 โพสต์โดย นายอบอุ่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3 ผมทำไม่เป็นจริง ๆ ครับ
โจทย์ ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อย
โจทย์ ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู