หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
การจัดการ 8/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เอาคร่าวๆ นะคะ

Strategic Management หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพิ่มเติมค่ะ http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5376485&Ntype=4

ขอให้สนุกกับการจัดการนะคะ พี่ชอบเหมือนกัน ^^

ขอบคุณค่ะ ^^
8/7/55 โพสต์โดย JPnormal
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กลยุทธ์ต่างๆในการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอะไรบ้าง
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ปัญหาในการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอะไรบ้าง
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญต่อองค์การอย่างไร
วิชาการบริเชิงกลยุทธ์นำไปใช้อะไรได้บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู