หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแสดงพื้นเมือง แต่ละภาค แตกต่างกันอย่างไร
การศึกษา 17/12/55 โพสต์โดย นิภาวรรณ บุญชู
คำตอบ
1 จาก 2
1.ดนตรีแตกต่างกัน จังหวะต่างกัน เช่น ภาคอีสานจะเน้นดนตรีเร็ว สนุกสนาน  ภาคกลางดนตรีจะไม่ช้าหรือเร็วมากนัก บางครั้งอาจผสม เพื่อให้มีทั้งช้าและเร็ว ภาคเหนือ ดนตรีช้า นุ่มนาวล แสดงความเป็นชาวเหนือจึงให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกัน
2.การแต่งกายต่างกัน ขึ้นอยู่กับชีวิตประจำวัน และสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาค
3.ท่าทางประกอบ แตกต่างกันเนื่องจากวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน อาจนำมาจากการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิต นำมาแสดงให้ผู้ชมได้เห็น
-สุดท้าย คิดว่าการแสดงพื้นเมืองของแต่ละภาค มีจุดประสงค์เพื่่อให้คนรุ่นหลังรู้จัก และสามารถสืบทอดกันต่อๆไป-
17/12/55 โพสต์โดย พรนภัส สุพรรณดี
2 จาก 2
มันขึ้นอยู่กับ ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา อากาศ ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆๆคับผม
4/1/56 โพสต์โดย Sammo Nawirat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชาวพื้นเมืองของแคนาดาคือใคร
~ ~ ว่าด้วยเรื่องของประเทศ บราซิล ... ~ ~
เชื่อหรือไม่ .... ปลานิลเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น ...
ความเศร้าเริ่มเข้ามา .... จริงหรือ?
วัฒนธรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู