หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภงด.53 หมายถึงอไร
ข้อมูล 9/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ภงด.1 คือยื่นเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละเดือนค่ะ

ภงด.3 คือยื่นใบหัก ณ ที่จ่ายที่เราออกให้บุคคลต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เช่้นเราออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้แ่ก่นายสมชาย เป็นค่าเช่ารถ 4,000 บาท เราก็ออกใบหักให้เค้า 4,000 x 1% = 40 บาท แล้วเราก็เอายอด 4000 บาท และยอดหัก 40 บาทไปกรอกในแบบฟอร์ม ภงด.3 ค่ะ (หักให้ภายในเดือนนี้ทั้งหมดกี่ใบก็รวบรวมไว้นะคะ แล้วไปกรอกใส่ฟอร์มทีเดียวก่อนจะยื่น)

ภงด.53 คือยื่นใบหัก ณ ที่จ่ายที่เราออกให้บริษัท ต่าง ๆ ในแต่ละเดือน ทำเหมือน ภงด.3 ค่ะทั้ง 3 อย่างนี้ ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปค่ะ
9/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใบแนบ ภงด.3 มีไว้ทำไม
เดือนมีนาคม....เดือนที่ต้องยื่น ภงด.91.
ศปภ. ทำงาน เป็นเช่นไร ?
。 。 。 ภ า ษ า ไ ท ย วั น นี้ ส อ ง คำ " โ อ ก า ส " และ " อ า ก า ศ " 。 。 。
ยื่นแบบภาษีอากรทางไปรษณีย์ได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู