หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กิจกรรมใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมในการสอนทักาะการเขียนโดยใช้genre-based Approach
การแปล | ไวยากรณ์ 29/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
แนวการสอนแบบอรรถลักษณะ (Genre-based Approach) หมายถึง การสอนตามลักษณะของโครงสร้าง ของเนื้อความแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

               ขั้นตอนที่ 1 ให้รูปแบบผู้เรียนจับใจความสำคัญ รายละเอียดของเรื่องที่อ่านตามอรรถภาษาที่กำหนด วิเคราะห์โครงสร้างในการดำเนินเรื่องและลักษณะของภาษาที่ใช้ โดยผู้สอนใช้แผนภูมิเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์

               ขั้นตอนที่ 2 อ่านร่วมกัน ผู้เรียนร่วมกันอ่านเนื้อความใหม่ตามอรรถลักษณะเดิม โดยผู้สอนให้ความช่วยเหลือ แสดงความคิดจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์เรื่องที่อ่านให้เกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของตนเอง

               ขั้นตอนที่ 3 อ่านโดยอิสระ ผู้เรียนฝึกทักษะอ่านเรื่องใหม่จากอรรถลักษณะเดิมด้วยตนเอง

>> สรุปแล้วตอบข้อไหนหว่า งงๆ เกิดมาพึ่งเคยได้ยิน "การสอนแบบอรรถลักษณะ"
30/11/53 โพสต์โดย iVie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิยาม E-learning คืออะไร
เราจัดกิจกรรม Walk Rally เพื่ออะไร ?
ไม่เข้าใจคำนี้ค่ะ Qaeda's Yemen-based wing
rainy อยู่รึเปล่า
expenditure approach หมายถึง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู