หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอเชิญเข้าร่วม และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ”
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย มี ใบสมัคร และกำหนดการ

ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทยได้พิจาณาเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็นสูงสุดขององค์กร แต่การพัฒนาบุคลากรเท่าที่ผ่านมา เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการงานเท่านั้น การพัฒนาในด้านการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ ด้านกาลเทศะ หรือจิตวิทยาในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการและเชิดชูภาพลักษณ์องค์กรนั้น มีน้อยมากในต่างจังหวัด จึงทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่คบทุกมิติ
ชมรมฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ” เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรในเรื่องหลักๆ เช่น บุคลิกภาพ (การแต่งกาย รวมถึง การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชฯ) การวางตนต่อผู้ใหญ่ (สิ่งที่ต้องห้าม และพึงกระทำต่อผู้ใหญ่) การรับประทานอาหารแบบสากลและแบบทั่วไป อากัปกิริยามารยาททั่วๆ ไป และพื้นฐานแนวคิดใหม่เรื่องจิตมุ่งบริการ ตามรายละเอียดในหลักสูตร 3 หน้าที่แนบมาด้วยแล้ว (โปรดศึกษาหลักสูตรก่อน) กำหนดอบรมวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือได้โปรดประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สำหรับข้าราชการมีสิทธิ์เบิก ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แนบมาพร้อมนี้ ขอความกรุณากรอกใบสมัครส่งไปยังชมรมภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

โทร. 086-8592532, 081-8785730, 081-0499321
โทรสาร. 043-915873, 043-337138
e-mail : woraphojm@hotmail.com Website : www.piteekorn.com


บัณฑิต 3/8/53 โพสต์โดย noomink
คำตอบ
1 จาก 1
แวะไปดูได้ใหมจ้า
3/8/53 โพสต์โดย ฟ้าสีคราม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนวคิดเกี่ยวกับผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรครู
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จะพัฒนาอย่างไร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความจำเป็นอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ
จงบอกเป้าหมายของการจัดการความรู้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู