หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เดบิตคืออะไร เครดิตคืออะไร ดูจากอะไร เช่น นำเงินฝากธนาคาร 50000 บาท
4/7/51 โพสต์โดย krongmung
คำตอบ
1 จาก 7
ตามความเข้าใจของผมนะครับ
เดบิต ถ้าเปรียบกับภาษาที่เราพูด ๆ กับก็ คือการรับเข้า
เครดิต คือการ จ่ายออก
เช่น ถ้าเรานำเงินฝากธนาคาร 50000
เวลาลงบัญชี จะได้
   เดบิต เงินฝากธนาคาร  (102) 50000
       เครดิต เงินสด          (101)    50000
ถ้านึกตามหลักความเป็นจริงแล้ว คือการที่เราถือเงิน 50000ไปที่ธนาคาร แล้วเราก็นำเงินที่อยู่ในมือของเรา ให้ธนาคารไป อย่างนี้ทางบัญชีถือว่าเป็นการเครดิต เงินสดออก
และการที่เรามีเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการรับเข้า คือ เดบิตเงินฝากธนาคารเข้ามา

ประมาณนี้นะครับ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
5/7/51 โพสต์โดย ohm It ปี 1
2 จาก 7
เดบิตคือ ฝั่งซ้าย ของการลงบัญชี

เครดิตคือฝั่งขวาของการลงบัญชี

จากตัวอย่างการถามของคำถาม
นำเงินฝากธนาคาร 50000 บาท

หมายความว่า
เอาเงินไปไว้ธนาคาร  =  เดบิต 50000
และต้องบอกว่าเอา50000มาจากไหน เช่น ลูกหนี้การค้า    จึง  เครดิตตาม   50000

ตามหลักการของการลงบัญชีคู่
6/7/51 โพสต์โดย ChobiT_knighT
3 จาก 7
ยกตัวอย่างของคุณ ถ้ามีเงินเหลือในสมุดเงินฝากด้านเครดิตของคุณ หมายความว่า คุณเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระเงินของคุณพร้อมเงื่อนไขดอกเบี้ย แต่ในทางตรงข้าม ถ้ายอดเงินในบัญชีเป็นเดบิตหมายความว่า คุณเป็นลูกหนี้ธนาคาร คุณก็มีภาระผูกพันกับธนาคารที่จะต้องจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับธนาคารเมื่อมีการทวงถาม
ในด้านวิชาการบัญชี เดบิตและเครดิต เป็นระบบบัญชีที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ทางการเงินในอดีต ซึ่งวัดมูลค่าได้และใช้หน่วยเงินตราเดียวกัน เช่นเงินสกุลบาท ดังนั้น เดบิตและเครดิตที่ใช้อยู่ในธุรกิจการค้าเป็นระบบบัญชีคู่ ในรายการจะบอกเหตุและผลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทางบัญชี(Accounting Balance)  ดังนั้น บางท่านคิดว่า เดบิตคือการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน เครดิตคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน นั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความเป็นอยู่ของธุรกิจนั้น เราวัดมูลค่าและประเมินจากผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนและดูฐานะกิจการจากงบดุล ดูสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด การบันทึกเดบิตและเครดิต เป็นเพียงการให้เหตุและผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นหรือผู้อื่นที่เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิในสินทรัพย์ของกิจการ อย่างงนะ ถ้าจะให้เข้าใจขอให้อ่าน ทฤษฏิการบัญชี แล้วคุณจะร้องอ้อนั้นเอง
30/7/52 โพสต์โดย wongwaran
4 จาก 7
เดบิทกับเครดิทเป็นภาษาทางบัญชี/เศรษฐศาสตร์/การเงิน/การคลัง
ซึ่งใช้ในการควบคุม หรือแสดงเส้นทางของเงิน(ตัวเลข) และสามารถหาผลของ  ทุน เงินสด กำไร ขาดทุน ในระยะเวลาใด ๆ ของกิจการได้
50000 ของคุณถ้าแสดงรูปบัญชีก็คือ
ตัวคุณ------มีเดบิท  50000  แล้วนำไปเข้าธนาคาร เครดิท  50000  สองซีกเท่ากัน---จบไม่มีเงินที่ตัวคุณแล้ว มันเปลี่ยนที่อยู่
เมื่อนำเงินเข้าธนาคาร(ก็มีเดบิทกับเครดิทอีกนั่นแหละ)
ธนาคาร เดบิท        50000   ด้านเครดิท   ว่าง  เพราะไม่ไได้เคลื่อนย้ายเงินออกไป (วันที่คุณเอาเงินออกจากธนาคาร รายการก็จะปรากฏ
ในด้านเครดิท ทันที)
ระบบบัญชีคือการควบคุมการเงินด้วยตัวเลข
ผู้เรียนบัญชีจึงถูกสอนเป็นพื้นฐานว่า---รับซ้าย(เดบิท)  จ่ายขวา(เครดิท)----
17/5/53 โพสต์โดย halabi
5 จาก 7
เดบิต คือ การลงบัญชีในฝั่งด้านซ้าย
เครดิต คือ การลงบัญชีในฝั่งขวา
ซึ่งหลักการลงบัญชีนั้นจะต้องมีทั้ง 2 ฝั่งและลงดุลกัน ซึ่ง ดุลบัญชีจะมีถูกแบ่งดังนี้
หมวดบัญชีที่มีดุลด้านเดบิตเป็นบวกนั้นได้แก่ สินทรัพย์, ค่าใช้จ่าย
หมวดบัญชีที่มีดุลด้านเครดิตเป็นบวกนั้นได้แก่ หนี้สิน,ส่วนทุน และรายได้
ตามคำถามนั้น จะลงบัญชีได้ดังนี้
นำเงินฝากธนาคาร 50,000 บาท  แปลโจทย์นั่นคือ นำเงินสดไปฝากธนาคารจำนวนเงิน 50,000บาท
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เงินสดที่ติดอยู่กับตัวเราถูกลดลงไป 50,000 บาท และทำให้เรามีเงินฝากในบัญชีเพิ่มขึ้น 50,000 บาท
เกิดเป็นรายการบัญชีได้ดังนี้
เดบิต   เงินฝากธนาคาร         50,000.-        (เงินฝากธนาคารคือบัญชีหมวดสินทรัพย์ เมื่อมีรายการที่เป็นผลบวกจะต้องลงด้าน เดบิต)
เครดิต        เงินสด                     50,000.-  (เงินสด คือ บัญชีัหมวดสินทรัพย์ เมื่อรายการที่เป็นผลลบจะต้องลงด้าน เครดิต)
26/7/53 โพสต์โดย 王晋杰
6 จาก 7
เดบิต เงินฝากธนาคาร                  50,000   บาท
      เครดิต  เงินสด(เช็ด)                   50,000  บาท
(นำเงินฝากธนาคาร )
9/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
เดบิตคือรายรับหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
เครติดคือรายจ่ายหรือสิ่งที่ทำให้สินทรัพย์เราลดลง
เช่น เดบิต  เงินฝากธนาคาร  50000
                         เครดิต  เงินสด  50000
9/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีบัตรเดบิตและเครดิต แต่มีเงินในบัญชี paypal ทำไงดีครับ
PayPal เติมเงินเข้าผ่านบัตรเดบิตกี่วันเข้าครับ
เดบิต ธนาคารไหนดี
ฝากเงินกับธนาคาร 50,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี ถ้าต้องการได้ดอกเบี้ย 5,000 บาท ต้องฝากนานเท่า
o--- ใครเก่งบัญชี ช่วยอธิบาย การเขียน "บันทึกรายวันทั่วไป เดบิต/เครดิต" ให้หน่อยจ้า?---o
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู