หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ict ย่อมาจากอะไร
คำย่อ | อื่นๆ ที่น่าสนใจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 7
ย่อมาจาก Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อ "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-Ministry of Information and Communication Technology" หรือกระทรวงไอซีที-ICT
28/3/51 โพสต์โดย kampol
2 จาก 7
ขอบคุนค่ะ ที่นี่จะได้สอบผ่านซะที
28/2/53 โพสต์โดย เมจิกเกริล
3 จาก 7
ช่ายแล้วครับ
เขาจะดูแลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ล่ะครับ
22/6/53 โพสต์โดย ragmae
4 จาก 7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
17/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
RSU cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดสอน ป.ตรี / โท / ประกาศนียบัตร  ระบบทางไกลอินเทอร์เนต   เรียนออนไลน์
เริ่มเปิดหลักสูตรตั้งแต่ ปี 2549 ปัจจุบันมีนักศึกษาจบไปแล้วหลายรุ่น
1.  ปริญญาตรี (ใบที่ 2 )  หลักสูตรนิติศาสตร์
2.  ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง
3.  ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านกฎหมาย 2 หลักสูตร

ด่วน ...ภาคการศึกษา 2/2553 เริ่มเรียน พย. 53  ลด 15%

หลักสูตรได้การรับรองจาก สกอ.
ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.rsu-cyberu.com
โทร 02-9972220 ต่อ 3650, 3467,  089-4794408, 081-4856876
5/11/53 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
6 จาก 7
เเมนเเมน
30/11/53 โพสต์โดย น้องแมนน้ำเเพร่
7 จาก 7
ย่อมาจาก Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ICT นาย สงกรานต์ ทำอะไร อยู่?
คุณคิดว่ายังไงเกี่ยวกับศูนย์ict.ในวัดที่ให้เฉพาะพระและสามเณรมาใช้บริการ...
รับทุน 4
เห็นด้วยกับการแบน simsimi ไหม??
สปลย่อมาจากอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู