หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ e-training
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 23/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างในพรรณพิมล พุฒคำ) ได้อธิบายแนวคิดและทฤษฏีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมว่า หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและการรับิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเองและการที่จะสามารถทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำเป็นที่จะต้องรับปรัชญาที่ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็ปราถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้รับการปฏิบัติต่อตนอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของกลุ่ม ในขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถที่พัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและมีการชี้แนะที่ถูกทาง
23/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแชร์ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเมือง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู