หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง ?
หน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง ?

ศาสนา 7/11/53 โพสต์โดย นายฟู่ฟ่า
คำตอบ
1 จาก 4
สิ่งที่ชาวพุทธพึงกระทำในสิ่ที่ดีดี
เช่นรักษาและเทิดทูนศาสนาเป็นต้น
7/11/53 โพสต์โดย romanceza
2 จาก 4
ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ดูแลพระพุทธศาสนา
7/11/53 โพสต์โดย Darkcoder
3 จาก 4
ไม่ประมาณ.....ทั้ง กาย วาจา และใจ
9/11/53 โพสต์โดย knighthood
4 จาก 4
ถูกต้องตามคุณ Darkcoder ได้กล่าวไว้เลยครับ
แนะนำเพิ่มให้
1.ไม่ทำชั่วๆทั้งหมด อะไรที่ไม่ดีๆก็ไม่ควรทำ เช่นทำแล้วเกิดความไม่สบายใจก็อย่าไปทำ
2.อะไรที่ดีๆ ก็ทำไป ทำบุญ ฟังธรรมตามประเพณี  
3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ ถือศีล ฝึกสมาธิ ฝึกวิปัสสนาก็ได้ครับ
10/11/53 โพสต์โดย manuel สติของเธออยู่ที่ฐานไหน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขั้นตอน การศึกษาพุทธศาสนา
ศาสนาต้องมีหน้าที่แนะนำบอกสอนชาวโลกให้มีเมตตาธรรมต่อกันใช่มั้ย
มนุษย์เทวดา
พุทธประวัติและชาดกแตกต่างกันอย่างไร
ในศาสนาพุทธมีคาถา ที่สวด 100 จบ แล้วทำให้รวยได้จริงหรือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู