หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พารามิเตอร์หมายถึง
ปัญหาคาใจ 12/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ค่าที่ส่งเข้าไปให้รายงาย ทั้งในรูปแบบ ตัวเลข หรือ ข้อความต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกว่าเงื่อนไขก็ได้
จะเหมือนกับการ where ของ SQL
ในอีกความหมายหนึ่งในทางสถิติ คือค่าที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของการกระจายตัว (Distribution) ของประชากร เช่น ถ้า พารามิเตอร์ของ Normal distribution ก็จะมี Sigma ค่าที่คำนวณมาจากทุก ๆ หน่วยของประชากรเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของประชากร
12/5/55 โพสต์โดย กองขี้หมา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แปลข้อความนี้ให้หน่อยนะค่ะแล้วช่วยบอกด้วยว่ามันหมายถึงอะไร-ความหมายอ่ะ-
why I have no friends.(ผมไม่มีความหมาย)
"พื้นที่ชายขอบ" หมายถึง....
ที่มาและความหมายของคำว่า ทักกี้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู