หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สอบถามสิทธิ์ความเป็นเจ้าบ้าน
มีปัญหาขอสอบถามเรื่องบ้านค่ะ คือ ซื้อบ้านไว้หลังหนึ่ง โดยใช้ชื่อสองคนคือดิฉัน และแฟน ส่วนตัวดิฉันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียว และเป็นเจ้าบ้าน แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน แต่ว่าเคยยินยอมให้ครอบครัวของแฟนเข้าพักอาศัย โดยไม่มีการทำหนังสือสัญญาใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต่อมาเกิดการทะเลาะกัน โดยฝ่ายผู้อาศัยพูดจากับเจ้าบ้านไม่ดี และพูดจาข่มขู่เจ้าบ้าน
ถามว่า เจ้าบ้านมีอำนาจ หรือสิทธิ์ขาดในการให้ผู้อาศัยย้ายออกหรือไม่ (ทางผู้อาศัยเคยอ้างว่าก็เป็นบ้านของลูกเค้าครึ่งหนึ่ง ซึ่งดิฉันคิดว่ามันไม่เกี่ยวกัน เพราะว่าดิฉันก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคนสองคน โดยที่คนในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่มีสิทธิ์)
ข้อมูล 20/8/52 โพสต์โดย focusgame
คำตอบ
1 จาก 3
เราเป็นเจ้าของบ้านเรามีสิทธิ์เต็มที่ครับ
20/8/52 โพสต์โดย rrramgto
2 จาก 3
การเป็นเจ้าบ้าน (ในทะเบียนบ้าน) ไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้น

เจ้าของบ้านคือคนที่มีชื่ออยู่ในโฉนดของบ้าน

เจ้าบ้านมีสิทธิ์ที่จะให้ หรือไม่ให้ใครมาอาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างเต็มที่

แต่เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไม่มีสิทธิ์  

เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านมีสิทธิ์แค่ให้ หรือไม่ให้ใครก็ตามมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

(เข้าใจใหมอะ ไม่งงนะ)

ในกรณีของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เค้าอยู่

แต่ทางแฟนคุณ ก็มีสิทธิ์ที่จะให้เค้าอยู่เหมือนกัน

แล้วแฟนคุณว่าไงละเนี่ย หรือว่าทะเลาะกันกับแฟน

เฮ่อ . . . เซ็งแทน
21/8/52 โพสต์โดย ผ่านมาเฉยๆ
3 จาก 3
เจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้าน ไม่ได้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้น ตามคุณที่ คุณผ่านมาเฉยๆ ตอบ

เพียงแต่มีหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนกรณี มีคนเกิด - ตาย -ย้ายเข้าออก

บ้านเท่านั้น

       ตามที่กล่าวมาแสดงว่า กรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นมีชื่อคุณ กับแฟนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

ซึ่งเจ้าของจะทำอะไรก็ได้ในทรัพย์สินของตน ดังนั้นแฟนคุณสามารถให้บุคคลอื่นมาอาศัยได้ (ตามหลัก

กรรมสิทธิ์ ปพพ. มาตรา1336) แต่ต้องไม่กระทบถึงสิทธิ์ ของเจ้าของรวมคนอื่น(หมายถึงคุณ)

ตอบ คุณไม่สามารถไล่ญาตแฟนออกไปได้ ถ้าเขาอยู่ในส่วน ของแฟนคุณ

       ควรคุยกับแฟน ปรับความเข้าใจกัน ว่าญาตเป็นอย่างนี้ เราควรให้ออก / ให้เขาเช่าโดยจ่ายค่าเช่า
21/8/52 โพสต์โดย ดาด้าดาดาดา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ จะย้ายออกยังไง ?
เราเป็นเจ้าบ้าน คนอื่นจะย้ายเราออกจากทะเบียนได้ไหม
เจ้าบ้านต้องมีอายุเท่าไร
....เจ้าบ้านระยองครับ....
ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ (เข้าเป็นเจ้าบ้าน) แต่บัตรประชาชนหาย และต้องการบัตรประชาชนใหม่ตามทะเบียนบ้านใหม่ทำอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู