หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
84000 พระธรรมขันธ์ หมายถึงอะไร
พุทธศาสนา 27/5/54 โพสต์โดย EVERMIND
คำตอบ
1 จาก 3
หัวข้อธรรมในพระไตรปิฎก
27/5/54 โพสต์โดย คนเก่า
2 จาก 3
84000 พระธรรมขันธ์ หมายถึง เนื้อความในพระไตรปิฎกซึ่งมีรวมแล้ว 84000 อย่าง
27/5/54 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
หมายถึง ความจริงอันเปรียบได้กับใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ประกอบด้วย พระวินัย ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสูตร ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรม ๔๒๐๐๐ พระธรรมขันธ์ กล่าวโดยย่อคือ พระวินัย คือ ศีล พระสูตร คือ สมาธิ พระอภิธรร คือ ปัญญา และย่นย่อลงเหลือเพียงหนึ่งเดียวคือ สติ เหล่านี้เรียกว่า พระธรรมวินัยในพระศาสนานี้ อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเทศนาตลอด ๔๕ ปี ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ เล่ม...
3/6/54 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมมีทั้งหมดกี่หลักธรรมคับ
ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่อง อัมพชาดก
"ธรรม" มีความหมายถึงอะไรบ้าง
ฝันเห็นพระพุทธรูป พระ บูชาต่างๆ มีความหมายอะไรครับ
คำว่า " พระสุตตันตะ " มีความหมายกี่นัย อะไรบ้าง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู