หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระเบียบการลาของพนักงานราชการสามารถลาได้ไม่เกินปีละ 10 วันอยากทราบว่าถ้าลาติดต่อกันถึง10วันจะได้ไหม
ข้อมูล 23/12/52 โพสต์โดย จิราพัชร
คำตอบ
1 จาก 3
ต้องไปเปิดกฎระเบียบ ของ กพ. ดูครับ....
ผมทำงาน บริษัทเอกชน ไม่ทราบครับ (แล้วจะเข้ามาตอบทำไม...เนี่ย)
23/12/52 โพสต์โดย กูรู...รูกู
2 จาก 3
ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุของการลาครับ ลองถามฝ่ายบุคคลดูเพื่อความชัวร์ครับ
23/12/52 โพสต์โดย สติง
3 จาก 3
พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีไม่เกิน 10 วัน ทำการ
สำหรับในปีแรกหากทำงานไม่ครบ 6 เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ส่วนจะอนุญาตให้ลาหยุดครั้งเดียว 10  วันหรือหยุดหลายครั้ง ย่อมกระทำได้
ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจอนุญาต พิจารณาโดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
และหากมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นผู้มีอำนาจอนุญาตก็สามารถเรียกตัวกลับมาทำงานได้เช่นกัน
23/12/52 โพสต์โดย sok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การลาเพื่อไปพบแพทย์ตามนัดจะให้ถือระเบียบการลาประเภทไหนคะ รบกวนช่วยตอบด่วนคะ
ระเบียบบริษัทฉบับปรับปรุง
พนักงานรายวัน ลาป่วย(มีใบรับรองแพทย์)ได้เงินไหม
การได้รับบำเหน็จ บำนาญ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ ระดับ7 อายุราชการเกิน25 ปี ถ้าต้องการลาออกสามารถนำเงินประจำตำแหน่งมารวมกับเงินเดือนเพื่อคิดบำนาญได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู