หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
31/1/52 โพสต์โดย tom7eleven
คำตอบ
1 จาก 7
เงินเดือนจะเพิ่ม ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้
1. จบ 3 ใบ  (ตรี  โท  เอก)
2. ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 , 2 , 3 ของคณะ
3. เคยเป็นประธานนักเรียน  รองประธาน  คณะกรรมการของมหาลัยฯ(ใบรับรอง)
4.เคยเป็นสตาฟของคณะที่เรียนอยู่...(ได้ใบรับรองตอนเรียนจบ)
5. เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ
6. มีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  พูด/เขียนภาษาอังกิตเก่ง
มีไหวพริบในการพูด กรณีที่เจอวิกฤติ   รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
แต่งหน้าเก่ง   ขับรถเป็น   มีความรู้ด้านภาษาที่ 3,4   มีความรู้ด้านดนตรี
โอย!!! เยอะแยะ  บางคนในตัวคนเดียวก้อมีตั้งหลายอย่าง
แต่หลายๆคนกลับ ไม่มีสักอย่าง
ทำได้อย่างเดียว  คือ  การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นคนที่ชำนาญในงานนั้นๆ(จบ)^^
31/1/52 โพสต์โดย เอส จัง
2 จาก 7
ขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของเรา เขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกและเราต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของเราให้เขาด้วย
31/1/52 โพสต์โดย มนัสนันท์
3 จาก 7
-หนังสือรับรองเงินเดือนควรขอจากงานการเงิน เพราะต้องมีผู้ลงนามรับรองแล้วแต่บริษัทห้าง
 ร้านจะมอบอำนาจให้ใครลงนาม ไม่สามารถออกเองรับรองเอง
-ข้อความเพิ่มลดได้ตามข้อเท็จจริง
-รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน(ทั่วไป)                                                                                  ที่.......................................
                                            หนังสือรับรอง

           หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาง/นาย.......................................................
ปฏิบัติงานที่.................................แผนก............................ตำแหน่ง..........................
มีรายได้ประจำเดือนดังนี้

                  อัตราเงินเดือนขั้น............................บาท  
                  ค่าตอบแทน....................................บาท
                  ค่า(อื่นๆถ้ามี)...................................บาท
                                 รวม................................ บาท

           ให้ไว้ ณ วันที่....................................................
                                                 
                                                 ลงชื่อ............................................
                                                            (..................................)
                                                 ตำแหน่ง........................................
31/1/52 โพสต์โดย sok
4 จาก 7
โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ 190 ม5 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  31190
ชื่อ นายแสงจันทร์  ดงนางรัมย์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   เริ่มทำงานวันที่  2 สิงหาคม  2546 เงินเดือน 7500 บาทต่อเดือน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  นายบุญช่วย สินสุวรรณ์
17/1/53 โพสต์โดย kham kumrang
5 จาก 7
หมายว่ารัยน้า
5/7/54 โพสต์โดย เด็กเสี่ยวพเนจร
6 จาก 7
" หนังสือราชการต้องทำตามแบบเท่านั้น"
รูปแบบ  
1. มีตราครุฑ อยู่กลางหน้ากระดาษ  ที่ใต้ครุฑ ไม่มีคำว่า "หนังสือรับรอง"
2. เลขที่หนังสือให้นับเป็นปีๆไป  เช่น 1/2554  , 1/2555
3. ย่อหน้าแรก " หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ..(เป็นใคร อยู่ไหน ทำอะไรหรือมีความดีอะไรบ้าง)  ................  จริง"
4. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนาม
5. หนังสือมีกำหนดเวลา นับแต่วันออกหนังสือ
6. ฝ่ายรับผิดชอบออกหนังสือ  เบอร์โทร
14/3/55 โพสต์โดย Red Kh
7 จาก 7
อย่างที่ s จัง ตอบ มีถูกแค่อันที่ 6 เพราะความจริง บริษัทมากมายต้องการคนเก่ง มีตรรกะที่ดี มิใช่ตามนาย ซ้ายหัน ขวาหัน
พนักงานในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น  หากคุณมีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักวิธีการทำงาน การเข้าสังคม กระจายงาน
รับรองไปไหนก็มีคนอยากได้ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงต้องการคนอย่างงี้

ถ้าต้องมี 3 ใบและทำงานตามคนอื่น ก็ไม่มีทางจะก้าวหน้าได้ ดังนั้น จะต้องมีความคิดเป็นของตนเอง ทำงานและคิดให้มากกว่าเจ้านายคิด
คือคิดให้หมด วิธีทำ จะลงมืออย่างไร มีทางเลือกอื่นไหม เห็นผลเมื่อไร ผลตอบแทนที่จะได้ งบประมาณการลงทุน

คิดได้แค่นี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว อย่าไปฟังอะไร s จัง มาก เพ้อเจ้อ
10/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอคัดหนังสือรับรองบริษัทได้ที่ไหนบ้าง
อยากรู้ว่าใครมีงานทำที่มีเงินเดือนดีๆบ้างครับ หรืออาชีพเสริมก้อได้
วันเงินเดือนออก คุณซื้ออะไร เป็นลำดับแรกครบ?
สมัครบัตร First choice หรือ aeon แต่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือการจดทะเบียนบริษัท จะทำได้ไหมครับ
ต้องลาออกก่อนถึงขึ้นเงินเดือนหรอ????
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู