หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ป.โท ราชภัฏสุรินทร์ เปิดสอนสาขาใดบ้าง
นักศึกษาปริญญาโท | มหาวิทยาลัย 9/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ตามนี้เลยคับ
ระดับปริญญาโท
      มหาวิทยราลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 2. การบริหารการศึกษา
 3. การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
 4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. หลักสูตรและการสอน
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

URL นี้เลยคับ http://www.srru.ac.th/about.php?id=9
9/6/54 โพสต์โดย MidR
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ครูแนะแนว???
ราชภัฏเพชรบูรณ์มีคณะอไรบ้าง-และแต่ละคณะมีความหมายว่าอย่างไร-แต่ละคณะมีสาขาอะไรบ้าง-และแต่ละสาขามีความหมายว่าอย่างไร
ช่วยแนะแนวผมที่ครับ!!!!!!
ถ้า จะเปิดโรงเรียน ต้องเรียนสาขาไหนครับ
จบตรีกะเสดศาสตร์ไปเรียนโทราชภัฏใกล้ๆบ้าน จะดีไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู