หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หญิงที่สมบูรณ์แบบ นางวิสาขามหาอุบาสิกา
นางวิสาขามหาอุบาสิกา

นางวิสาขา เป็นบุตรี ของ ธนัญชัยเศรษฐี แห่งเมืองภัททิยนคร แคว้นอังคะ (อยู่ในอารักขาของแคว้นมคธ) มารดาของนางวิสาขามีนามว่า สุมนาเทวี แต่เดิมท่านเมณฑกเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขาเป็นหนึ่งในจำนวนเศรษฐีใหญ่  ๕  ตระกูลแห่งแคว้นมคธ  อันได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสาร คือ

เศรษฐีใหญ่ ๕ ตระกูลแห่งแคว้นมคธ

๑.   โชยเศรษฐี
๒.   ชฏิลเศรษฐี
๓.   ปุณณกเศรษฐี
๔.   กาลวัลลิยเศรษฐี
๕.   เมณฑกเศรษฐีซึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีใหญ่ที่สุด

เศรษฐีใหญ่  ๒   ตระกูล  แห่งแคว้นโกศล

ส่วนแคว้นโกศลของพระเจ้าปเสนทิโกศล  มีเศรษฐีใหญ่อยู่  ๒  ตระกูล  คือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และ มิคารเศรษฐี ต่อมาท่านธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายของเมณฑกเศรษฐีได้ย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ แคว้นโกศล ตามที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลขอต่อพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งในขณะนั้นนางวิสาขามีอายุได้ ๙ ปี ครอบครัวของท่านธนัญชัยเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ สถานที่ซึ่งกลายเป็นเมืองสาเกตอันอยู่ห่างจากพระนครสาวัตถี แคว้นโกศลประมาณ ๗ โยชน์  ซึ่ง ๑ โยชน์ มีความยาว ๔๐๐ เส้น ต่อมานางวิสาขาได้แต่งงานกับปุณณวัฒนะ บุตรชายของมิคารเศรษฐี
ความรัก | ครอบครัว | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 19/4/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 2
ค่ะ
19/4/53 โพสต์โดย มาดามมก
2 จาก 2
ประเสริฐเลิศยิ่งแล้ว
ยิ่งกว่าหญิงใดในใต้หล้า
19/4/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากสวยเหมือนนางวิสาขา...อยากมีปัญญา เหมือนทงอี...?
เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นผู้เลิศในทางถวายทานคู่กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี
มากรักมัก..
อยากจะทราบว่า พระพุทธเจ้าได้ยกย่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา ว่าอย่างไรอะครับ
นางวิสาขาเลิสทางด้านอุบาสิกาทางใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู