หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ลักษณะภายนอกของปลานำ้จืดและปลานำ้เค็มแตกต่างกันอย่างไร
วิทยาศาสตร์ 28/1/53 โพสต์โดย สิรีธร บุญยงค์
คำตอบ
1 จาก 2
1.ปลาน้ำจืด ลำตัวปลาจะถูกปกคลุมด้วยผิวหนังและเกล็ดซึ่งไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน นอกจากบริเวณที่เป็นเหงือกแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจเท่านั้นที่น้ำผ่านได้
 โดยปกติปลาน้ำจืดไม่ดื่มน้ำเลย เพราะถ้าดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายมีน้ำมากเกินความจำเป็น
2.ปลาน้ำเค็ม  มีการปรับปรุงตัวให้เข้ากับน้ำทะเลโดยมีผิวหนังและเกล็ดหุ้มตัวกันไม่ให้น้ำและเกลือแร่ผ่านสู่ร่างกาย
28/1/53 โพสต์โดย kugan
2 จาก 2
ลักษณะภายนอกของปลาทั้งสองน้ำไม่น่าจะแตกต่างกันมากอาจจะมีบางส่วนเช่น ท่อขับของเสีย(ฉี่) ของปลาน้ำจืดจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะจะต้องใช้ในการขับน้ำออกจากร่างกายมากกว่า เนื่องจากปลาน้ำจืดจะมีความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายมากกว่าน้ำภายนอก น้ำจากภายนอกร่างกายจึงแพร่เข้าไปในร่างกาย ทำให้ต้องมีการขับน้ำส่วนเกินออกนอกร่างกายมาก ในขณะที่ปลาน้ำเค็มน้ำจากภายในร่างกายจะแพร่ออกสู่ภายนอกร่างกาย เนื่องจากน้ำภายนอกร่างกายมีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าภายในร่างกาย ปลาทะเลจึงต้องมีการกินน้ำเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไป ในขณะเดียวกันก็จะมีการขับสารละลายส่วนเกินที่ได้จากการกินน้ำออกสู่นอกร่างกาย โดยจะมีอวัยวะพิเศษที่จะช่วยในการขับสารละลายที่ไม่ต้องการออก เรียกว่า คลอไรด์เซลล์ที่อยู่บริเวณเหงือก
7/12/53 โพสต์โดย SuRaa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เที่ยงนี้กินไรดี
วิธีทำเกลือเลี้ยงปลาทะเล
เจอมากับตัว!!! "มันมากับนำ้" โปรดระวัง!!! "สัตว์เลี้ยง"ของคุณอาจกลายเป็นมื้อดินเนอร์ของ "ไอ้เหลือม"
ค่านำ้ตาลสวิงเกิดจากอะไร
มื้อเช้าเช้านี้คุณกินอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู