หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ หมายถึงอะไร
วิทยานิพนธ์ | วิทยาศาสตร์ 16/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
โครงงานที่มีการทำขึ้นจริง หรือทำแบบสอบถาม  โดยทำการทดลองในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลที่พึงพอใจ
16/2/54 โพสต์โดย siney
2 จาก 4
การสำรวจหาผลที่ออกมาของโครงงาน
เช่น โครงงานสำรวจชนิดพืชในท้องถิ่น
ก็สำรวจมาว่าในท้องถิ่นมีพืชชนิดใดบ้างค่ะ
27/3/54 โพสต์โดย ครีม04
3 จาก 4
โครงงานไปเที่ยวหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์
28/3/54 โพสต์โดย ฉันรักเมืองไทย
4 จาก 4
โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งได้เป็น 4 ประเภท
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นการศึกษาสิ่งที่สนใจในสภาพปัจจัยเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งจนได้องค์ความรู้ตามที่ต้องการ เช่น สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง มีการจัดกระทำ ทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปร หรือ ปัจจัยที่มีผล ช่น ศึกษาผลของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี เป็นการพิสูจน์ หรือ สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ นิยาม ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ
4.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นนำองค์ความรู้ มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่ต้องการได้
14/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง ช่วยหน่อยค๊ะ
ขั้นตอนการสำรวจวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกทำโครงงานมีอะไรบ้าง
อยากได้โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ สิ่งประดิษฐ์
การเขียน "เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง" ในโครงงานวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู