หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีประโยชน์อย่างไร
สภาพแวดล้อม | ปัญหาทางจิตใจ 19/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
ประโยชน์
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ที่ทำมาหากินของมนุษย์ ใช้อากาศหายใจ  ใช้ชื่นชมทิวทัศน์  และอื่นๆ
19/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างไร
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีประโยชน์อย่างไร
ระบบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ต่างกันอย่างไร
การศึกษาของไทยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
สิ่งแวดล้อมไทยดีกว่าต่างประเทศอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู