หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างไร
เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันคือ การสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราคือโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต
31/3/51 โพสต์โดย Somsak
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อระบบสารสนเทศอย่างไร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตหรือไม่ อย่างไร
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร
คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับระบบสารสนเทศอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู