หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ซอฟแวร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ซอฟท์แวร์ 28/6/53 โพสต์โดย sirinapa
คำตอบ
1 จาก 4
ประเภท ของซอฟต์แวร์

การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็นหลายๆ แบบ อาทิเช่น

1. การแบ่งเชิงเทคนิค อาจแบ่งซอฟต์แวร์เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

   * ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software)ใช้ในการให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่างๆ
   * โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่างๆ โดยทั่วไปเช่นโปรแกรมสำนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เกม เว็บเบราว์เซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์จะมีจียูไอ
   * โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities) ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่นๆ หรือโปรแกรมประยุกต์ได้ เครื่องมือต่างๆประกอบไปด้วย คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบักเกอร์

2.การแบ่งตามรูปแบบการส่งมอบ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

   * ซอฟต์แวร์สำเร็จ รูป (Package software) ซอฟต์แวร์ที่มีการขาย ให้เช่า หรือให้บริการ โดย คิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license
   * ซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาตามคำสั่งเฉพาะทาง(Outsources software development) เป็นการออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานเฉพาะกับงานประเภทต่างๆ เฉพาะกิจกรรมๆ ไป ส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จะเป็นของผู้่ที่่ว่าจ้างให้พัฒนาขึ้น

3. การแบ่งตามประเภทของการนำไปใช้งานหลัก แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

   * ซอฟต์แวร์ ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป (Enterprise software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการทำงานเพื่อแก้ปัญหา/จัดการทรัพยากรของ บุคคล/องค์กร เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสาร เป็นต้น
   * ซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile applications software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการพิเศษบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ (1) ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจ (Business applications) เช่น Mobile banking, Mobile payment, GPS on Mobile, Mobile applications for business process management และ(2) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการและบันเทิง (Entertainment applications) ซึ่งรวมเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
   * ซอฟต์แวร์สมอง กลฝังตัว (Embedded System Software) เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งฝังอยู่ไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ระบบ GPRS ระบบทำความเย็นอัจริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
28/6/53 โพสต์โดย ทีเอ็มซีคลับดอทคอม
2 จาก 4
OS, Application, Utilities
28/6/53 โพสต์โดย SUPRANAN
3 จาก 4
รู้แต่ว่า มีลิขสิทธิ์กับ ไม่มีลิขสิทธิ์
28/6/53 โพสต์โดย มีปัญหา
4 จาก 4
ซอฟต์แวร์มี๒ประเภท
14/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สินค้าประเภทซอฟแวร์มีวิธีการส่งมอบ
ซอฟแวร์ แปลว่าอะไร
นักพัฒนาซอฟแวร์เงินเดือนเท่าไร
สายการเรียนคอมพิวเตอร์แรกๆนี่มีสายซอฟแวร์กับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับ
ซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่เป็นซอฟแวร์เชิงวัตถุ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู