หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
conjunction มีอะไรบ้าง
ภาษาอังกฤษ 20/3/55 โพสต์โดย Thailand team
คำตอบ
1 จาก 2
มีเยอะครับ

and, yet, or, but, for, nor, so

after
although
as
as if
as long as
as though
because
before
even if
even though
if
if only
in order that
now that
once
rather than
since
so that
than
that
though
till
unless
until
when
whenever
where
whereas
wherever
while
20/3/55 โพสต์โดย tm_inter
2 จาก 2
คำเชื่อมลักษณะคล้อยตาม
ใช้
and, as well as, not only...but also...
..and...too, more over, furthermore, in addition
คำเชื่อมลักษณธที่ขัดแย้ง
ใช้
but, whereas, however,nevertheless,while,yet,on the other hand
คำเชื่อมลักษณธการเลือก
ใช้
or, either...or... , neither....nor, otherwise
คำเชื่อมลักษณะเหตุผล
ใช้
so, thus, therefore,consequently
ไม่เข้าใจถามได้น่ะ
22/3/55 โพสต์โดย imtai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใจความสำคัญจะปรากฎอยู่ส่วนใดของย่อหน้าบ้าง
ทร ที่ไม่ออกเสียง ซ มีอะไรบ้าง
บินจากอังกฤษมาถึงไทยผ่านประเทศอะไรบ้าง
ข้อมูลปืน.45 M1911 A1 U.S.ARMY มีกี่รุ่นกี่ยี่ห้ออะไรบ้าง
คุณชอบภาษาอะไรที่สุดเพราะอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู