หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน่วยเก็บข้อมูลสํารองมีกี่ประเภท
14/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้
         1. แบบจานแม่เหล็ก
             เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เป็นลักษณะของจานแม่เหล็กสำหรับบันทึกข้อมูลไว้ภายใน [ disk ]
             ได้รับความนิยมและใช้งานมานานพอสมควร เช่น ฟล็อปปีดีิสก์และฮาร์ดดิสก์
         2. แบบแสง
             เป็นสื่อเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยใช้หลักการทำงานของแสง การจัด
             การข้อมูลจะคล้ายกับแผ่นจานแม่เหล็ก ต่างกันที่การแบ่งจะเป็นรูปก้นหอยและเริ่มเก็บบันทึก
             ข้อมูลจากส่วนด้านในออกมาด้านนอก ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดี เช่น CD , DVD
         3. แบบเทป
             เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่อง
             กันไป มีการผลิตขึ้นมาหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป เช่น DAT และ QIC เป็นต้น
         4. แบบอื่น ๆ
             เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น Flash Drive
            Thumb Drive , Handy Drive เป็นต้น อีกชนิดคือ Memory Card เพื่อใช้เก็บข้อมูลในกล้องดิจิ-
             ตอลแบบพกพา
15/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
หลายหน่วย
11/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หาซื้อลูกสํารองได้ที่ไหน
ทําไม?ทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จ พอจะคีก็ต้องมีปัญหา ถึงขนาดไม่มีแต่ก็ไม่เคยอด
นักสํารวจต้องเรียนสายอะไร
สิ่งแวดล้อมภายนอกมีบทบาทสําคัญต่อระบบธุรกิจอย่างไร
สํานวนไทยสำคํญอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู