หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ท่านโพธิรักษ์ เป็นนักบวชไม่ใช่พระ การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงไม่ผิด
ผมได้อ่านบางกระทู้ บอกว่ากลุ่มพันธมิตรจะสถาปนาท่านโพธิรักษ์เป็นสังฆราช เพื่อตั้งลัทธิพุทธศาสนาใหม่ ซึ่งคนโพสแบบตีหัวเข้าบ้าน ผมดูเขาถ่ายทอดมาตลอดไม่เคยมีปรากฏว่าเขาเคยพูดเลย..มีหลายคนที่ไม่ทันสมัยท่านโพธิรกษ์ถูกขับมหาเถรสมาคม ท่านจึงไม่ใช่พระในความหมายของคณะสงฆ์ไทย และทางพระพุทธศาสนา เพราะคำสอนผิดโครงสร้างทางพุทธศาสนาหลายอย่าง ถ้าเปรียบก้เหมือนนิกายย่อยๆ นิกายหนึ่ง เหมือนมหายาน ชินโต ซึ่งผิดคำสอนมากเหมือนกันแม้การแต่งตัว ...ต่อไปนี้ผมจะมองแบบวิเคราะห์เบาๆ เป็นข้อๆ

๑) พธม.ไม่ได้เชิดชูสันติอโศก (เว้นแกนนำโง่ๆ บางคนที่ไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาจริง) เพียงถ้ามองในแง่การเมืองอุดมการณ์เดียวกัน และก็น่าชมเชยในแง่อุดมการณ์นี้ จุดนี้ พธม.จึงเข้าร่วมอุดมการ์ด้วย และไม่เคยได้ยินประกาศที่ไหนว่า พธม.จะเชิดชู เป็นสังฆราช (ผมเป็นทั้ง พธม.และ นปช.บางประเด็น จึงติดตามข่างสารอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง)

๒) ผมเกิดทันสมัยท่านโพธิรักษ์ยังเป็นเมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว และผมเองก็เคยต่อต้านมาก่อน แต่เนื่องจากวัตรปฏิบัติท่านเคร่งกว่าพระหลายสำนัก เพียงแต่ทำผิดคำสอนส่วนสำคัญที่สุด เพราะบอกว่าพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดได้ ทั้งที่หมดกิเลสแล้ว..ผมยอมรับเฉพาะระดับคนดีของสังคม เป็นตัวอย่างคนดีที่ไม่ใช่ระดับพระภิกษุในพุทธศาสนา ...

๓) ส่วนท่าน พลตรีจำลอง ในเรื่องคนดีของสังคมผมยกย่องนะ แต่ในแง่ศาสนาผมรับไม่ได้เลย คนละโลกเลย เพราะเขาเคยเอาพระเครื่องโยนทิ้งถังขยะ ถือเป็นการปรามาสพระรัตนตรัย ส่วนการเลี้ยงหมาหลายพันตัวผมว่าไม่เห็นผิดอะไร เพราะเป็นสิทธิของเขา เป็นเมตตาบารมี ถือเป็นความดี

๔) ขอย้ำอีกว่า ท่านโพธิรักษไม่ใช่พระ เป็นนักบวชประเภทหนึ่งจริยาคล้ายพุทธศาสนามาก บางเรื่องทำตัวเหมือนท่านเทวทัตเรื่องมังสวิรัต การเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงไม่ใช่การเคลื่อนไหวของพระในพุทธศาสนา จุดนี้เขสจึงไม่ผิดในฐานะพระภิกษุในพุทธศาสนา

๕) พธม.ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเขามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนอยู่แล้ว ไม่ได้ศรัทธาท่านโพธิรักษ์ในฐานะเป็นพระเลย (เว้นแต่คนไม่ค่อยเข้าวัด อาจมองไม่ออก และจะเลื่อมใส) แต่ฐานะธรรมะแบบชาวบ้าน แบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของเขาดีมาก อันนี้ต้องยอมรับ และเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง

ดังนั้นหากเราจะสรุปว่า ใครเป็นอย่างไร ควรแยกแยะประเด็นด้วยเหตุผลจริงๆ อย่ามั่วตามความรู้สึก และอคติส่วนตัวแล้วเข้ามาทำเนียน
ศาสนา | วรรณคดีต่างชาติ 3/3/54 โพสต์โดย ศรีเทวะ
คำตอบ
1 จาก 8
จะเป้นนักบวชหรือพระก็ไม่สมควรอย่างยิ่งในทุกกรณีที่เกี่ยวกับการเมือง นักบวชควรอยู่ในที่ๆเหมาะสมแล้วอีกอย่างไม่ควรจะข้างโน้นข้างนี้ ควรวางตัวเป็นกลาง  ท่านอย่าลืมว่าโพธิรักษ์เกิดในศาสนาพุทธปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีศาสนาพุทธจะมีโพธิรักษ์มั้ย  ผมคิดว่าตัวเองมีความรู้มากพอที่จะตอยคำถาม ผมขอย้อนถามคุณว่าคุณมีความรู้ทางศาสนาแค่ไหน คุณจะอ้างอะไรก็ได้ผมขอฟันธงไปเลยว่า พระหรือนักบวชในประเทศไทยถ้าออกมาร่วมประท้วงผิดหมดครับ พระรูปใด สมณรูปใด นักบวชคนใด ที่บวชในพุทธศาสนาแล้วเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งลัทธิของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วกรุณาอย่าเอาพระที่ประพฤติไม่ดีมาเปรียบเทียบเลย พระดีๆๆเขาเดือดร้อน
30/3/54 โพสต์โดย maonh
2 จาก 8
เสริมนิดนึงการถูกขับไม่ถือว่าขาดจากความเป็นสงฆ์ นอกจากเสียว่าท่านโพธิรักษ์ได้ลาสิกขาบทเสียก่อน แล้วถ้าลาสิกขาบทแล้วใครบวชใหม่ให้โพธิรักษ์
จะเห็นชัดๆๆเลยว่าโพธิรักษ์ยังเป็นพระเพราะว่ายังไม่ได้กล่าวคำลาสิกขา แล้วคุณว่าโพธิรักษ์เป็นนักบวชผมละงง
13/4/54 โพสต์โดย maonh
3 จาก 8
มันไม่ได้เกี่ยวกับเถรวาทหรือศาสนาไหนทั้งนั้นหรอกครับ แต่มันเกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสมต่างหาก คุณบอกว่าในทางปฎิบัติถือว่าขาดจากความเป็นพระ แสดงว่าเวลานั้นโพธิรักษ์ต้องอาบัติปราชิกในพุทธศาสนาแล้วใช่มั้ย แล้วตั้งตนเป็นนักบวชแล้วเอาคำสั่งสอนมาจากใหน ผมคงไม่ได้เอาศาสนาของผมเองไปวัดศาสนาอื่นหรอก มีแต่คุณเอาเปรียบเทียบทั้งนั้นล่ะ ปิดคำถามไปเถอะครับ
13/4/54 โพสต์โดย maonh
4 จาก 8
14/4/54 โพสต์โดย maonh
5 จาก 8
ผมไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่แต่สาระมันอยู่ในเนื้อความเหล่านั้นซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่รู้ถึงความเป็นมาแต่เริ่ม สำหรับผู้ที่มีความรู้น้อยจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเอง
14/4/54 โพสต์โดย maonh
6 จาก 8
ประเด็นไม่ใข่ใหม่หรือเก่าแต่อยากให้ทุกคนรู้ความเป็นมา เมื่อทุกคนอ่านแล้วรู้แล้วนี่แหละครับต้องใช้ปัญญาของตัวเองพิจาราณาเอาเอง ส่วนตัวผมขอไม่ออกความคิดเห็น และไม่บอกและเนาะนำสิ่งใดๆๆเพราะจะเป็นการให้ร้ายคนอื่น
15/4/54 โพสต์โดย maonh
7 จาก 8
ก็สรุปกันไปผมก็จะให้ผู้รู้พิจาราณากันเอาเอง ผมไม่ขอออกความเห็นอีก เป็นเรื่องที่เกินความเห็นของผม ก็ขอให้คนส่วนใหญ่ตัดสินส่วนตัวผมเองแค่ติติงว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมเพราะเหตุใดเท่านั้น (พระ นักบวช หรือผู้ที่ถือศีล ไม่สมควรอยู่ในที่มารชุมนุมต่าง ไม่ว่าการเมืองหรือม็อบอะไรก็แล้วแต่ ด้วยเหตุว่าไม่เหมาะสมไม่สวยงามตามจารีตประเพณีวัฒธรรมของคนไทย )
16/4/54 โพสต์โดย maonh
8 จาก 8
พระที่ไม่เหมาะสมก็ถูกพิจาราณาไปตามกฏหมายแล้ว อย่าเอาเขาเหล่านั้นมาอ้างอีกเลยมันเหมือนตั้งประเด็นเปรียบเทียบยีงไงไม่รู้
16/4/54 โพสต์โดย maonh
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำหรับท่าน คิดว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรท่านบ้าง ?
พระพุทธเจ้านับถือศาสนาอะไร
จากคำถามของคุณ Miscellanous ที่ว่า "ตอบคำถามผมก่อนสิ ว่าเจ้าของกระทู้นี้นับถือศาสนาอะไร" ?
ชวนคิดชวนคุย >> คุณคิดว่าศาสนาพุทธเกิดพระเหตุใด
สันติอโศก ของสมณโพธิรักษ์ ก็มา สมณะโพธิรักษ์ นําเด็กเข้าสนามม้านางเลิ้ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู