หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การขายฝากที่ดินคืออะไร มีวิธิปฏิบัติอย่างไร และ อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินเท่าไร
อยากทราบดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน ปัจจุบันนี้
และวิธีการขายฝากที่ดิน
กฏหมาย 19/6/53 โพสต์โดย monna
คำตอบ
1 จาก 13
ขายฝาก
 
ความหมาย

สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะยอมขายคืนเช่นนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

ตัวอย่าง นายสีนำสวนทุเรียนไปขายกับผู้ใหญ่ผิน โดยมีข้อตกลง ในขณะทำสัญญาว่า ผู้ใหญ่ผิน ยินยอมให้นายสีไถ่ที่ สวนทุเรียนนั้นคืนได้ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ซื้อขายที่สวนกัน สัญญาชนิดนี้เรียกว่า สัญญาขายฝาก ข้อตกลงที่ว่า "ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์คืนได้"  ข้อตกลงนี้จะต้องมีขึ้นในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันเท่านั้น ถ้าทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว สัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาฝากขาย แต่เป็นเพียงคำมั่นว่าจะ ขายคืน เท่านั้น


ส่วนดอกเบี้ยผมไม่แน่ใจครับ
20/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 13
ง่าย ๆ เลยนะครับ


                                              การขายฝาก   คือการขายโดยกรรมสิทธิโอนไปแก่ผู้ซื้อ  ...

              โดยผู้ซื้อ ตกลงกกับผู้ขาย ในขณะทำสัญญาว่า ---  สามารถไถ่ถอนคืนได้    ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้ในสัญญา หรือตกลงกันไว้         -------------------------

      ถ้าไม่ได้ตกลงว่าจะไถ่คืน  ก็เป็น การซื้อขายธรรมดา .....ได้
16/9/53 โพสต์โดย snookger
3 จาก 13
ความหมายของ จำนอง ขายฝาก
http://www.sasihome.com/mortgage.php
22/8/54 โพสต์โดย Estate Plus
4 จาก 13
ขายฝากที่ดิน หมายถึง การโอนสิทธิ์การขายของเจ้าของซึ่งมีกรรมสิทธิ์เต็มในที่ดิน (หมายถึงต้องมีเอกสารสิทธิ์ทำประโยชน์บนที่ดิน อย่างเช่น นส.3 และ โฉนด ในอดีตอาจจะมีใบใต่สวน แต่ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว)
เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน(เจ้าของที่ดิน) ต้องการฝากขายที่ดินตน กับผู้รับฝากสิทธิ์การขาย (เจ้าของเงิน หรือผู้ให้เงิน) ตกลงราคาพร้อมดอกเบี้ย (ตามกฏหมายไม่ได้ระบุดอกเบี้ยไว้ แต่ต้องไม่เกินตามที่กฏหมายกำหนด) ส่วนใหญ่ จะทำเกิน เช่น ร้อยละ 4-6 บาทต่อเดือน การทำสัญญา จะต้องทำสัญญาขายฝากที่ดิน ต่อพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบบนที่ดินนั้น
สิทธิ์การไถ่ถอนคืนจะอยู่กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมหรือเจ้าของที่ ให้มีสิทธิไถ่คืนที่ดิน ในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
สัญญาดังกล่าวสามารถทำการต่อสัญญาตามตกลงกันได้ แต่รวมระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 ปี
ค่าธรรมเนียมตามกฏหมายที่ดิน น่าจะร้อยละ 2 บาท (ไม่แน่ใจ)

ขั้นตอน  ** จากเว็บกรมที่ดิน
   ประชาสัมพันธ์ - รับบัตรคิว
   รับคำขอและสอบสวน
   ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
   ลงบัญชีรับทำการ
   ตรวจอายัด
   ประเมินทุนทรัพย์
   เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
   พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
   คู่กรณีลงนามในสัญญา
   เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
   แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

** ค่าใช้จ่าย
  ผู้รับขายฝาก (นายทุน) บางคนเก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า 2-3 เดือน (หักจากเงินต้น)
  ค่าธรรมเนียม
  ค่าติดต่อประสานงาน
  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ส่วนใหญ่นายทุนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากเงินปากถุง (เงินที่กู้ไป)

เจ้าของกรรมสิทธิที่ดิน จะต้องสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน เรื่องดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การชำระดอกเบี้ยล่วงหน้า
------------
28/2/55 โพสต์โดย kerngza
5 จาก 13
ประกาศขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
1.   ขายที่ดินนครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯทั่วทุกเขต และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป
2.   ขายคอนโดเดอะมาร์เจสติก ใกล้หาดจอมเทียน500 เมตร มีสระว่ายน้ำ ห้องแฝดสองห้อง เจาะประตูติดกัน ชั้นสาม สนใจขายราคาถูก ราคา690.000 บาท/ห้อง ต่อรองได้
3.  ขายที่ดินย่านบางนา-ตราด ขาเข้าและขาออก จำนวนมาก ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป
4.  ขายโกดัง โรงงาน ตามสั่งย่านพระราม 2 ทั้งสาย
สนใจติดต่อ คุณก้องนพ
โทร.090-6589539,080-4311851
EMAIL:KONGKIAT2010@GMAIL.COM
24/9/55 โพสต์โดย รับเหมาก่อสร้าง0804311851
6 จาก 13
รับจำนองขายฝากบ้านและที่ดิน .ในพื้อนที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงเป็นกันเองคุยง่ายครับ ท่านใดที่จะหาเงินไปลงทุนทำธุระกิจติดต่อได้นะครับ


นายทุนมั่นใจได้ครับซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ติดต่อได้ที่ คุณ สุระพรรณ  0845994011
10/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 13
การขายฝาก   คือการขายโดยกรรมสิทธิโอนไปแก่ผู้ซื้อ  ..
             โดยผู้ซื้อ ตกลงกกับผู้ขาย ในขณะทำสัญญาว่า ---  สามารถไถ่ถอนคืนได้    ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้ในสัญญา หรือตกลงกันไว้ตั้งแต่ 6-12เดือน หรือมากกว่า สำหรับท่านที่สนใจต้องการขายฝากบ้านและที่ดิน ดอกเบี้ยต่อเดือนที่ 1.25-2% ติดต่อได้เลยครับ wee@sktland.com  หรือโทร 090-982-2862
3/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 13
อ่านได้ที่ http://www.poolprop.com/th-th/Article/Read/103/ขั้นตอนการขายฝาก-บ้าน-คอนโด-ที่ดิน-มีลักษณะอย่างไร

ได้เลยค่ะมีครบ
3/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 13
อัตราตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป คือ1.25-3เปอร์เซนต์ต่อเดือน  แต่มีค่าปากถุงของการจำนองโดยทั่วไป 10% ขายฝาก5%  แต่โดยทั่วไปต่อรองกันได้แล้วแต่วงเงินที่ทำ  การขายฝากจะให้เงินกู้สุงกว่าการจำนอง  โดยจำนองจะให้กู้ประมาณ10-30%ของราคาประเมิน และการขายฝากจะได้สูงถึง 70%ของราคประเมิน                   สนใจติดต่อจำนองขายฝากบ้านและที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ1.25%ได้ที่ wee@sktland.com  หรือฝากขายบ้านฟรีไม่มีค่าโฆษณาที่ www.sktland.com
24/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 13
การขายฝากที่ดินคล้ายๆกับการจำนองเพียงแต่การขายฝากจะต้องระบุระยะเวลาไถ่ถอนไว้ด้วยส่วนใหญ่จะไม่เกิน1ปี ถ้าภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ก็จะถูกผู้รับขายฝากยึดที่ดินแปลงดังกล่าวโดยออโต้ ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณร้อยละ2-2.5 ต่อเดือน แต่เจ้าของเงินส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้่นมาต่างหากเช่นค่าคอมสำหรับผู้แนะนำ หักค่าปากถุงบ้าง หักดอกเบี้ยล่วงหน้าแล้วแต่จะตกลงกัน และก็หักค่าใช้จ่ายในการโอนอีกด้วย ซื่งทางที่ดินไม่ควรจะขายฝากกับบุคคลจะดีที่สุด ถ้าอยากจะกู้เงินแนะนำให้ไปคุยกับธนาคารจะดีกว่านะคะ
11/8/56 โพสต์โดย จุ๋ม เชื้อทอง
11 จาก 13
ทนี่ าภาคกลาง 200-300 ไร่ ไม่เกิน 1000,000 บาท/ไร่
พนื้ ทสีี่เขียวสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร 2,000 ไร่
พนื้ ทอี่ .ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี 10 ไร่ สรา้ งโกดัง
พนื้ ทบี่ างนา-ตราด ไม่เกิน กม.22 ติดถนน 40-50 ไร่
พนื้ ทตีิ่ดถนน แถวนิมิตรใหม่,สุวินทวงศ์,หทัยราษฎร์,ราม 2 40-50 ไร่
พนื้ ทตีิ่ดถนนสาย 347 เสน้ ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 50-60 ไร่
พนื้ ทแี่ ถวเสนา สามโคก ปทุมธานี 200 ไร่ ขุดหนา้ ดินขาย
ทดีิ่นจังหวัด ระยอง,ตราด,จันทบุรี พรอ้ มสวนไม่จ􀑼ำกัดจ􀑼ำนวนและราคา
พนื้ ทโี่ ซนสีม่วง ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังไม่เกิน 200 กม. 3,000 ไร่
ไม่เกิน 500,000 บาท/ไร่
ทดีิ่นอ􀑼ำเภอแม่ทะ จังหวัดล􀑼ำปาง 800-1,000 ไร่ สรา้ งโรงงาน ไม่เกิน 60,000 บาท/ไร่
โรงแรมม่านรูดเชียงใหม่ รัศมีไม่เกินวงแหวนรอบนอก ราคาไม่เกิน 50 ลา้ นบาท
พนื้ ทหี่ ่างจากกทม. ไม่เกิน 200 กม. ปลูกตน้ ไม ้ 2,000 ไร่ ราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ไร่
ทดีิ่น อ.วังจันทร์,บา้ นค่าย จ.ระยอง 50-100 ไร่ ราคาไม่เกิน 200,000 บาท/ไร่
สวนยาง อ.ขลุง จ.ตราด ตน้ ยางไม่เกิน 5 ปี 500

ส่งข้อมูลหรือสอบถามเพิ่ม ที่ wee@sktland.com
11/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 13
ต้องการซื้อด่วน 8.พื้นที่โซนสีม่วง ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังไม่เกิน 200 กม. 3,000 ไร่ ไม่เกิน 500,000 บาท/ไร่
1.ที่นาภาคกลาง 200-300 ไร่ ไม่เกิน 100,000 บาท/ไร่ 9.ที่ดินอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 800-1,000 ไร่ สร้างโรงงาน ไม่เกิน 60,000 บาท/ไร่
2.พื้นที่สีเขียวสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร 2,000 ไร่ 10.โรงแรมม่านรูดเชียงใหม่ รัศมีไม่เกินวงแหวนรอบนอก ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.พื้นที่อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10 ไร่ สร้างโกดัง 11.พื้นที่ห่างจากกทม. ไม่เกิน 200 ก.ม. ปลูกต้นไม้ 2,000 ไร่ ราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ไร่
4.พื้นที่บางนา-ตราด ไม่เกิน กม.22 ติดถนน 40-50 ไร่ 12.ที่ดิน อ.วังจันทร์,บ้านค่าย จ.ระยอง 50-100 ไร่ ราคาไม่เกิน 200,000 บาทไร่
5.พื้นที่ติดถนน แถวนิมิตรใหม่,สุวินทวงศ์,หทัยราษฎร์,ราม 2 40-50 ไร่ 13.สวนยาง อ.ขลุง จ.ตราด ต้นยางไม่เกิน 5 ปี  500 ไร่
6.พื้นที่ติดถนนสาย 347 เส้นธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 50-60 ไร่ 14.ที่ดินติดถนนสายเอเซีย อยุธยา-ชัยนาท 100 ไร่
7.พื้นที่แถวเสนา สามโคก ปทุมธานี 200 ไร่ ขุดหน้าดินขาย 15.ที่ดินจังหวัด ระยอง,ตราด,จันทบุรี พร้อมสวน ไม่จำกัดจำนวนและราคา ส่งข้อมูลหรือติดต่อ wee@sktland.com
11/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 13
รับขายฝากที่ดินทั่วประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน นายทุนทำเอง ตัดสินใจได้เลย โทร. 093 990 8862, Line ID: tedins
26/1/57 โพสต์โดย มาลี จุฑาธวัช
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องที่ดิน
ต้องการขายฝากที่ดินในจังหวัดกำแพงเพชร 10 ไร่ ใครรับบ้าง
ค่าไถ่กับสินไถ่ ตามกฎหมาย ปพพ.ต่างกันอย่างไร
อยากทราบว่า ถ้าหากซื้อที่ดินที่หลุดจำนองกับทางธนาคารดีหรือไม่ และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง
ที่ดินที่มีชื่อรวมกันอยู่สามารถทำอะไรได้หรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู