หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกสหประชาชาติลำดับที่เท่าไหร่ ครับ
วัฒนธรรม 31/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ข้อเกริ่นเป็นความรู้ เผื่อใครมาเจอคำค้นนี้ก่อนครับ

องค์การสหประชาชาติ (United Nation)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1945 โดย 51 ประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพ โดยอาศัยความร่วมมือและรักษาความมั่นคงร่วมกัน ปัจจุบันนี้ประเทศเกือบทุกประเทศในโลก เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
โดยมีสมาชิกในปัจจุบันรวม 192 ประเทศ
ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องตกลงยอมรับพันธะสัญญาของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่วางกฏเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาไว้
โดยมีเป้าหมายสำคัญสี่ประการคือ รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างชาติต่างๆ ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
และประการสุดท้ายคือทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ประสานการปฏิบัติการของประเทศต่างๆ
แม้ว่าสหประชาชาติ อาจจะเป็นที่รู้จักกันดีในบทบาทผู้รักษาสันติภาพ แต่หนึ่งในอาณัติสัญญาสำคัญของสหประชาชาติ คือส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินชีวิตของคนให้สูงขึ้น ให้ทุกคนมีงานทำ
รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดศูนย์รวม ที่จะสร้างให้เกิดเศรษฐกิจทั่วโลกที่สั่นสะเทือนขึ้นได้
งานในระบบต่างๆของสหประชาชาติประมาณ 70% มุ่งเป้าไปเพื่อความสำเร็จของอาณัติสัญญาดังกล่าว ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้สหประชาชาติ จึงทำงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งอย่างใกล้ชิด
เช่นธนาคารโลก โดยชี้นำบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การขจัดความยากจนให้หมดไปและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนให้ดีขึ้น เป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญในการสร้างเงื่อนไขสำหรับสันติภาพโลกที่ยืนยง
(สำนักหอสมุด UN)


ปีที่เข้าร่วมของแต่ละประเทศแบบเรียงตามตัวอักษรอังกฤษ
Member States of the United Nations
http://www.un.org/en/members/

และแล้วก็
UN Document Symbol:  S/RES/121(1956)
Issuing Body / Session:  S/ 11
Enhanced Title:  Security Council resolution 121 (1956) [on admission of Japan to membership in the United Nations]
Title:  Resolution 121 (1956) / [adopted by the Security Council at its 756th meeting], of 12 December 1956.
Link To:  中文 English Français Русский Español
Description:  [1] p.
( http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.UD&term=S/RES/121%281956%29&matchopt=2p0#focus )

ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกสหประชาชาติลำดับที่ 121 ครับ


วิกิฯ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


แวะมาถามอีกนะครับ:)
6/8/53 โพสต์โดย banchongs
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรียงลำดับประเทศที่คุณชอบ
อยากทราบเรื่อง การเกิดของ labradorite ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศแคนาดา
สหประชาชาติให้รางวัลกับใคร รางวัลอะไร เมื่อไร
### เรื่องน่ารู้ของไทย : ตอน คนไทยคนแรก ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสมัชชาใหญ่ แห่งสหประชาชาติ ??? ###
มาๆๆ บ้าการเมืองมานี่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู