หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยุคหินสำริด
อยากทราบประวัติของยุคหินสำริด
โปรแกรม | ประวัติศาสตร์ 5/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 4
ยุคสำริด (สำริด คือโลหะที่เกิดจากทองแดงหลอมผสมกับดีบุก ซึ่งมนุษย์ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ แทนที่หิน เช่น ขวาน หัวธนู ภาชนะ ตลอดจนเครื่องประดับ เป็นต้น)
ส่วนประวัติของมันก็ไม่รู้อะนะ พอดีเกิดไม่ทัน โทดที
6/11/51 โพสต์โดย โลตัส
2 จาก 4
เผอิญเซิร์ชมาเห็นอ่ะ หาข้อมูลทำรายงาน
7/11/51 โพสต์โดย Agel
3 จาก 4
ยุคหินกับยุคสำริดเป็นคนละยุคกันนะและไม่ควรเรียกติดกันว่ายุคหินสำริดเพราะเป็นคนละยุคกัน

โดยยุคหินเกิดก่อนยุคสำริด แบ่งเป็นยุคหินเก่า ยุคหินกลางและยุคหินใหม่
ต่อจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคโลหะ โดยเริ่มจากยุคสำริดและยุคเหล็กตามลำดับ
27/11/52 โพสต์โดย 03510006
4 จาก 4
ยุคสำริดคือโลหะที่เกิดจากทองแดงผสมดีบุก ซึ่งมนุษย์ใช้ทำเครื่องมือใช้ประเภทต่างๆแทนที่หิน เช่น ขวาน หัวะนุ ภาชนะ เป็นต้น ยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก ปลูกข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหิน รู้จักการทำสำริดเป็นเครื่องประดับ
12/8/53 โพสต์โดย เคยรักแนจริงๆหรือเปล่า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบวิธีวิธีตรวจอายุสำริดโบราณค่ะ อย่างง่ายๆ หรืว่าใครตรวจได้บ้างค่ะ
ยุคสําริด คือ
ยุคสมัยประวัติศาตร์ของไทยแบ่งออกได้
สมัยประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไรค่ะ?
มนุษย์ยุคหินเก่า,หินกลาง,หินไหม่ทำไม่ถึงเรียกว่ามนุษย์ยุคหิน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู